pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Naše cesta a cíl

Občanské sdružení Dílny tvořivosti bylo založeno v květnu roku 2003. Podnětem k jeho založení byl nedostatek vhodných služeb pro mladé lidi s různým zdravotním postižením, kteří po absolvování speciální střední školy (odborného učiliště, praktické školy) nemohli najít uplatnění, pracovní nebo jakékoli jiné. Těmto lidem byl nabídnut program Absolvent, který jim umožňoval připravit se na budoucí zaměstnání, získat potřebné pracovní a sociální dovednosti, setkávat se s lidmi; tedy rozvíjet již získané dovednosti a návyky.
Služby pro lidi po poranění mozku

Postupně se na organizaci začali obracet také lidé z méně známé a opomíjené cílové skupiny lidí po poranění a poškození mozku. Tito lidé nezapadali do tehdy fungujícího spektra sociálních služeb, neexistovala prakticky žádná sociální služba určená speciálně pro ně. Proto jsme na základě získaných zkušeností otevřeli v roce 2005 program Návraty speciálně určený právě pro ně. Začínali jsme podpůrnou skupinou, programem sociálně terapeutické dílny a „podpůrnými“ konzultacemi s terapeutkou. V roce 2006 jsme nabídku rozšířili o terénní práci/case management a pracovní poradenství. Od ledna 2010 pak bylo pracovní poradenství součástí nabídky terénní práce / case managementu.

Sídlo organizace

Ještě před zahájením naší činnosti jsme intenzivně spolupracovali s architekty Martinem Rösslerem a Davidem Vávrou, kteří pro naše účely navrhli v areálu Jedličkova ústavu na Vyšehradě novou budovu - pavilon dílen tvořivosti. Výstavba pavilonu byla financování Nadací Jedličkova ústavu.

V pavilonu jsme zůstali až do roku 2011, kdy jsme byli nuceni hledat prostory nové. Velmi nám v této situaci pomohl Úřad městské části Praha 2, který nám za nekomerční nájem poskytl prostory na Novém Městě - v ulici Podskalská.

Změny od roku 2013

Od roku 2013 jsme v návaznosti na novelizaci občanského zákoníku pracovali na transformaci našeho občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.

V roce 2014 městská část prostory nabídla k odkoupení sdružení vlastníků domu. Od ledna 2017 organizace platí komerční nájemné. V rámci registrovaných sociálních služeb jsme se zaměřili na poskytování sociálně terapeutické dílny, rozšíření a zkvalitnění nabídky této služby.

Od června 2016 naše organizace nese nový název: Dílny tvořivosti, o.p.s.

30. 8. 2016 bylo ukončeno poskytování sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o založení Dílen tvořivosti.

Především: Zdeňku Štálníkovi, Ivaně Slámové, Ireně Soukupové, Alexandru Ornstovi, Marcele Chovanové a Jitce Častulíkové (roz. Dubnové).