pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Pro dárce a možnosti spolupráce

Vítejte na stránkách neziskové organizace Dílny tvořivosti, o.p.s. věnovaných programu Návraty, který nabízí ucelenou podporu lidem po poškození či poranění mozku již od roku 2005.

 

Program Návraty nabízí sociální a pracovní rehabilitaci lidem, kteří přestáli úraz nebo onemocnění mozku a chtějí se po dlouhodobém pobytu ve zdravotnických a rehabilitačních zařízení navrátit k aktivnímu a smysluplnému způsobu života.

 

K poranění či poškození mozku může dojít různým způsobem. Nejčastější příčinou bývá autonehoda, mezi další příčiny, s kterými se u našich klientů setkáváme patří např. pracovní či sportovní úraz; alergická reakce na penicilin; hypoxie (nedostatečné okysličení mozku) způsobená tonutím, dušením, infarktem myokardu; zánět mozkových blan (meningokokový, pneumokokový, klíšťový); epilepsie či úraz mozku způsobený při epileptickém záchvatu; úraz způsobený výbušninou.

 

Program Návraty nabízí podporu v oblasti znovuzískání pracovních a sociálních dovedností, při zvládání častých problémů spojených například s poruchami paměti, prostorovou orientací, zvýšenou unavitelností, vyjadřováním a komunikací. Program pomáhá lidem po poškození či poranění mozku dosáhnout co nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti.

 

Nabídka podpory v rámci programu Návraty zahrnuje: službu sociálně terapeutické dílny a účast v podpůrné skupině, která umožňuje pravidelné setkávání s lidmi v podobné životní situaci. Více o našich službách naleznete v odkazu Pro zájemce o naše služby.  

 

Náš tým a přístup: velký důraz stabilně klademe na kvalitu poskytovaných služeb, která vždy vychází z potřeb a zakázky konkrétního klienta. Proto se na zajištění služeb podílí multidisciplinární tým, v kterém jsou zastoupeny všechny potřebné profese: speciální a sociální pedagožky, sociální pracovnice, psycholožka a terapeutka. Stabilně spolupracujeme s odborníky v oblasti neurologie, psychologie a psychiatrie.

 

V rámci projektu Vzdělávání se věnujeme zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců, pořádání odborných konferencí, seminářů a supervizí.

 

Program Návraty je svým zaměřením a rozsahem poskytované podpory ojedinělý nejen na území hlavního města Prahy, ale také v celé České republice.

 

Naše organizace v návaznosti na Zákon o sociálních službách č. 108/2006 v roce 2007 své služby registrovala a k poskytování všech výše uvedených služeb získala oprávnění.

 

logo Dílen tvořivosti ke stažení zde