pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

O nás

Naše organizace prostřednicvím sociálních a návazných služeb pomáhá lidem ohroženým sociálním vyloučením či znevýhodněným při vstupu na trh práce. 
 
Vytváříme a podporujeme aktivity vedoucí k rozvoji komunitního života, udržování tradic a místních iniciativ občanů.
 
Svou činností se zaměřujeme zejména na poskytování sociálních služeb, pracovní rehabilitace a vzdělávacích a osvětových aktivit.
 
Služby jsou primárně poskytovány lidem se zdravotním postižením, kterým Dílny tvořivosti pomáhají pracovat a žít kvalitní život, lidem po poškození a poranění mozku, kterým pomáháme v návratu do běžného života a rodinným příslušníkům, blizkým a pečujícím o lidi se zdravotním postižením.

 

Sociálně podnikáme
Paralelně s naší hlavní činností se snažíme rozvíjet také sociální podnikání, které nám pomáhá financovat naše společensky prospěšné aktivity.

 

Již od samého počátku pracujeme na posilování samofinancování a to následujícími cestami:
Prodejem výrobků a zboží, které vznikají v rámci naší sociálně terapeutické dílny
Prodejem výrobků, které v náš prospěch vyrobili jiní tvůrci, designéři, umělci, řemeslníci
Prodejem výrobků léty a kvalitou ověřenými (kategorie „art & antique“)
Prodejem služeb, odborných konzultací

 

Vždy bylo naším zájmem poskytovat takové služby a realizovat takové projekty, které odpovídají aktuálním potřebám naší cílové skupiny lidí po se zdravotním postižením. Proto jsou naši klienti vždy zapojováni do plánování aktivit a bližší podoby poskytovaných služeb.

Jsme malá organizace, přesto vždy zaměstnáváme alespoň jednoho člověka se zdravotním znevýhodněním.