pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Poskytované služby

 

Sociálně terapeutická dílna pro osoby se zdravotním postižením

- registrovaná sociální služba dle paragrafu 67 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
 

Posláním této služby je pomáhat prostřednictvím dlouhodobé a pravidelné podpory zvýšit soběstačnost, zdokonalit pracovní a sociální návyky a předcházet tak sociálnímu vyloučení, vždy s ohledem na individuální potřeby a osobní cíle každého uživatele.


Cíle sociálně terapeutické dílny

  • rozvoj schopností důležitých pro uplatnění v zaměstnání a ve společnosti,

  • získání pracovních dovedností, příprava na vstup na otevřený trh práce, do programu podporovaného zaměstnávání či na práci

  • v chráněném pracovním prostředí,

  • získání informací o dalších organizacích, které uživatelům mohou pomoci ve větší samostatnosti

  • nebo v nalezení pracovního uplatnění,

  • zdokonalení se v soběstačnosti a v dovednostech běžného života.

 

Sociálně terapeutická dílna

  • představuje místo, kam pravidelně docházíte, vykonáváte různé pracovní činnosti a po práci se účastníte skupinové diskuse na vybrané téma. Účelem této služby je zvyšování vlastní soběstačnosti, sebedůvěry, pracovních i sociální dovedností, vše s ohledem na Vaše vlastní možnosti a schopnosti.
  • do dílny můžete docházet v případě volné kapacity služby 1x až 4x týdně

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Dílen tvořivosti je registrovanou sociální službou dle § 70 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je poskytována zdarma.

 

Poslání služby
Posláním sociální rehabilitace je umožnit rodinám, dětem či jednotlivcům se sociálním či zdravotním znevýhodněným, aktivně se zapojit do společnosti.

 

Cílová skupina
1. Rodiny s jedním či více členy se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, procházející obtížnou životní situací, ohrožené nepříznivou sociální či hmotnou deprivací
2. Mládež ve věku od 16 - 18 let se zdravotním postižením či chronickým onemocněním
3. Dospělí ve věku od 19 – 64 let se zdravotním postižením či chronickým onemocněním

 

Služba je poskytována osobám/lidem, kteří

chtějí řešit svou aktuální nepříznivou nebo krizovou životní situaci,
chtějí aktivně přistupovat k hledání vnitřních i vnějších zdrojů pomoci,
chtějí žít aktivně, mít koníčky,
chtějí pracovat, mít vlastní domácnost a pracovat na rozvoji samostatnosti (své osobní nebo celé rodiny),
chtějí pracovat na prohlubování specifických schopností a dovedností umožňující naplňovat očekávané funkce člena rodiny nebo rodiny jako celku.

 

Služba není určena
- osobám, které nemají o poskytovanou službu zájem (zájem o poskytování služby má např. pečující osoba)
- osobám, které dosáhly starobního důchodu
- osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením
- osobám dekompenzovaným s duševním onemocněním
- osobám s těžkým smyslovým postižením
- osobám agresivním (fyzické napadání, vulgární verbální útoky)
- osobám s nízkofunkčním autismem
- osobám s nezaléčeným závažným infekčním onemocněním
Ambulantní forma služby není (s ohledem na vnitřní uspořádání prostor) poskytována osobám na invalidním vozíku.

 

Cíle služby

Hlavním cílem služby je umožnit uživateli, aby se aktivně zapojil do většinové společnosti a překonal překážky, které mu jeho aktuální životní situace, zdravotní či sociální handicap přináší, nebo alespoň zajistit, aby se jeho současná životní situace nezhoršovala a setrvala na stávající úrovni.

 

Služba nabízí individuální i skupinovou pomoc a podporu při řešení nelehké životní situace a tím snižuje riziko jejího dalšího zhoršování, prohlubování sociálního znevýhodnění či vyloučení, propadu v síti běžně nabízené podpory.

 

Služba poskytuje podporu v nalézání nové nebopozměněné životní náplně v pracovní i mimopracovní oblasti, při fungování v mezilidských vztazích, pomáhá při adaptaci uživatele na novou životní situaci a klade důraz na aktivní přístup uživatele k naplňování osobních cílů.

 

 

Časové vymezení služby
terénní forma
Pondělí, úterý, čtvrtek 8:00 – 16:00 (dle předchozí individuální domluvy)
Pátek 8:00 – 15:00 (dle předchozí individuální domluvy)
ambulantní forma
středa: 12:30 – 17:00 poskytování základního sociálního poradenství, jednání se zájemci, rodinnými příslušníky, konzultace/nácviky činností

 

Konzultace – probíhají dle předchozí domluvy s daným pracovníkem obvykle 1x měsíčně, nácviky činností dle potřeby (zakázky uživatele) v rozsahu 1 – 4x měsíčně, v rozsahu provozní doby služby od pondělí do pátku, k rozvržení konzultací dochází na základě předchozí dohody v rámci individuálního plánování služby.

 

PřílohaVelikost
veřejný_závazek_SR_DT.pdf176.3 KB
SR_leták.pdf316.44 KB