pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života FB EN

Poskytované služby

Lidem po poškození a poranění mozku ve věku od 16 - 64 let nabízíme v programu Návraty individuální i skupinovou podporu prostřednictvím následujících služeb:

Sociálně terapeutická dílna pro osoby se zdravotním postižením

- registrovaná sociální služba dle paragrafu 67 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
 

Posláním této služby je pomáhat prostřednictvím dlouhodobé a pravidelné podpory zvýšit soběstačnost, zdokonalit pracovní a sociální návyky a předcházet tak sociálnímu vyloučení, vždy s ohledem na individuální potřeby a osobní cíle každého uživatele.


Cíle sociálně terapeutické dílny

 • rozvoj schopností důležitých pro uplatnění v zaměstnání a ve společnosti,

 • získání pracovních dovedností, příprava na vstup na otevřený trh práce, do programu podporovaného zaměstnávání či na práci

 • v chráněném pracovním prostředí,

 • získání informací o dalších organizacích, které uživatelům mohou pomoci ve větší samostatnosti

 • nebo v nalezení pracovního uplatnění,

 • zdokonalení se v soběstačnosti a v dovednostech běžného života.

 

Všechny služby jsou poskytovány zdrama.

Sociálně terapeutická dílna

 • představuje místo, kam pravidelně docházíte, vykonáváte různé pracovní činnosti a po práci se účastníte skupinové diskuse na vybrané téma. Účelem této služby je zvyšování vlastní soběstačnosti, sebedůvěry, pracovních i sociální dovedností, vše s ohledem na Vaše vlastní možnosti a schopnosti.
 • do dílny můžete docházet v případě volné kapacity služby 1x až 4x týdně

Skupina pro lidi po poranění či poškození mozku

 • Vám umožní pravidelné setkávání s lidmi v podobné životní situaci, sdílení a vzájemnou podporu či inspiraci při naplňování Vašich osobních cílů.
 • Skupina se schází 2x měsíčně ve středu odpoledne.
 • V rámci setkání je poskytování základní sociální poradenství