pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Jak nám pomoci

Děkujeme, že se zajímáte o naši činnost a hledáte možnosti, jak podpořit program Návraty, který pomáhá lidem po poškození či poranění mozku hledat cestu zpět do aktivního života. Možností je spousta, záleží jen na Vás, kterou si vyberete:

Finančním příspěvkem

 

Zasláním finančního daru na náš bankovní účet č.

29 00 231 647/2010 

společně s doplněnou darovací smlouvou na e-mail:castulik@dilnytvorivosti.cz nebo 2 paré doplněné (a za Vaši stranu příp. již podepsané) smlouvy poštou na adresu Dílny tvořivosti, Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2. Návrh darovací smlouvy najdete zde.

 

Nezapomeňte, že hodnotu finančního daru lze odečíst ze základu daně dle zákona o dani z příjmů 586/1992 Sb, přičemž fyzické i právnické osoby mohou uplatnit výši daru rozdílně:

 

Fyzické osoby mohou uplatnit odečet hodnoty daru ze základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně nebo hodnota darů je min. Kč 1 000,- (souhrn všech darů v daném roce). Od základu daně lze odečíst max. 10 % jeho hodnoty.

Právnické osoby mohou uplatnit odečet hodnoty daru ze základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň Kč 2 000,-. Od základu daně lze odečíst max. 5% jeho hodnoty.

Firemní zakázkou (např. v podobě objednávky přání, dárkových předmětů)

 

V rámci programu sociálně terapeutické dílny naši klienti vyrábějí drobné dárkové a dekorativní předměty (příp. se věnují pomocným administrativním a úklidovým pracem). Mají tak možnost rozvinout schopnosti důležité pro uplatnění v zaměstnání i mezi lidmi a zdokonalit se v soběstačnosti. Vznikají tak velmi pěkné výrobky, které si u nás můžete objednat. Jejich podobu můžeme upravit dle Vašich přání a představ.

 

V minulosti naši klienti vyráběli např. vánoční přání, dárky a dárkové balíčky pro zaměstnance a firemní partnery; připravovali sady informačních materiálů; vytvářeli diplomy do firemní soutěže; skládali prezentační materiály; připravovali a s prodejem výrobků se účastnili firemních vánočních a velikonočních trhů, bazarů. Fotografické ukázky výrobků našich klientů můžete vidět vedle odkazů.  

 

Nákupem výrobku či "artefaktu" (díla našich klientů) za sponzorskou cenu

 

Máte možnost získat originální a jedinečné výtvory našich klientů. V nabídce máme zasklené obrázky, obrazy či jiné drobné artefakty. Můžeme také vyrobit nebo připravit vánoční a velikonoční výzdobu Vašich prostor.

 

Plán našich prodejních a prezentačních akcí najdete zde.

 

Umožněním prezentace našich aktivit, šířením našeho poslání a možností podpory směrem k Vašim partnerům, široké veřejnosti

 

Např. na Vašich webových stránkách; podlinkovým odkazem na informačních materiálech, fakturách; vyčleněním části prostoru ve Vaši interci...

 

Uvítáme zejména dlouhodobou spolupráci na projektu sociálního marketingu, Vaše podněty a zkušenosti z této oblasti.

Poskytnutím služeb či hmotných darů

 

Vždy nám něco chybí a Vám možná přebývá. Radost nám i našim klientům udělají užitečné věci, byť jen drobnosti (např. diáře; kancelářské potřeby a vybavení; vybavení do dílny; materiál, z kterého mohou klienti vyrábět). Velkým přínosem a finanční úsporou je pro nás také pomoc v podobě poskytnuté služby (tisk informačních materiálů; odborné konzultace v oblastech marketingu, public relations, finanční řízení; drobné natěračské práce; opravy výpočetní a kancelářské techniky), Vaší dobrovolné práce či práce Vašich kolegů, kolegyň a zaměstnanců (nápady a ukázky Vaší tvůrčí práce, která by byla pro nás a zejména pro naše klienty inspirací; pomoc při výrobě výrobků...).