pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Tisková zpráva konference DT 2010

Tisková zpráva

Most mezi zdravotní a sociální péčí

 

Praha 1. 11. 2010

 

Ve středu 3. 11. 2010 pořádá občanské sdružení Dílny tvořivosti v prostorách Novoměstské radnice na Karlově náměstí v pořadí již pátou odbornou konferenci věnující se problematice lidí po poškození mozku. Zastřešujícím tématem konference „Case management, most mezi zdravotní a sociální péčí“ je mezioborová spolupráce jednotlivých složek odborné péče tvořící ucelenou rehabilitaci.

 

Lidí po poškození a poranění mozku je mnoho a každým rokem jejich počet narůstá. Ačkoliv odborná lékařská péče - v České republice zejména oblast péče akutní - je na výsoké úrovni a dokáže život zachránit, navrátit se do běžného aktivního života bývá stále velmi obtížné a bez další odborné podpory často nemožné. Z tohoto důvodu je velmi důležité zahájit rehabilitační proces návratu do života co nejdříve a nezbytné, aby spolu jednotlivé složky ucelené rehabilitace - léčebná, pedagogická, sociální a pracovní - dokázaly aktivně spolupracovat a úzce na sebe navazovat.

 

Uzavřít pacienta do ústavu, vytrhnout ho z jeho přirozeného prostředí, zahrnout ho  velmi intenzivním, zároveň však časově omezeným rehabilitačním programem, a pak navrátit zpět do jakéhosi vzduchoprázdna jeho domova, nemusí být vždy tou nejšťastnější variantou.

Efektivní a kvalitní péče se může dostat pacientovi i v místě jeho bydliště. Koordinaci péče zajišťované různými odborníky a odbornými pracovišti může převzít služba case managementu (případového vedení).

 

„Službu case managementu realizujeme již několik let. Domnívám se, že se zatím úplně nepodařilo potenciálu této služby využít.  Case manager může reálně převzít koordinaci péče teprve tehdy, pokud se ke spolupráci podaří získat všechny zúčastněné strany, to znamená nejen klienty, jejich blízké, ale také další odborníky, jejichž péči daný člověk využívá. Předávání aktuálních informací o tom, na čem v kterém zařízení klient právě pracuje, jestli  mu daná péče poskytuje přesně to, co potřebuje, jestli je možné danou věc procvičovat také na jiném místě (např. v rámci využívání sociální služby či pracovní rehabilitace), jak ji zasadit do prostředí běžného života atd., to jsou klíčové momenty spolupráce, které mohou návrat do života výrazně uspíšit nebo ho vůbec učinit možným.“ říká Jitka Dubnová, ředitelka o. s. Dílny tvořivosti.

 

Pojetí služby case managementu při práci s lidmi po poškození mozku je jen jedním z příspěvků pořádané konference. O dalších aspektech souvisejících s problematickou této skupiny lidí promluví - ergoterapeutka Monika Kohoutová, socioložka Jiřina Šiklová, psycholožka Hana Orlíková, psychiatr Radkin Honzák a psychoterapeutka Věra Roubalová Kostlánová. Ergoterapeutka a case manažerka Petra Stojčenková vystoupí s prezentací projektu Manuál ucelené péče o lidi po poškození mozku, jehož výstupem je přehled skutečně dostupné odborné péče na území hlavního města Prahy.

 

Cílem již tradiční podzimní akce je předávání mezioborových zkušeností, prohlubování spolupráce mezi oblastmi zdravotní a sociální péče a zviditelnění problematiky lidí po poranění a poškození mozku.

Občanské sdružení Dílny tvořivosti v rámci programu Návraty, který pomáhá lidem po poranění a poškození mozku hledat cestu zpět do aktivního života,  poskytuje prostor pro mezioborovou spolupráci a sdílení dobré praxe stabilně a to také prostřednictvím webových stránek www.navraty.info.

 

Informace o konferenci

Pořadatel: o.s. Dílny tvořivosti          

Datum konání: 3. 11. 2010

Časový rozvrh: 8.30 – 16.00

Místo konání: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 23, Praha 2

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Vinka

Program konference je v příloze této zprávy.

 

Informace o občanském sdružení Dílny tvořivosti

o.s. Dílny tvořivosti

V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2

tel: 241 083 273, 774 372 796

dilny_tvorivosti @seznam.cz

www.dilnytvorivosti.cz

www.navraty.info

 

Dílny tvořivosti již od roku 2003 pomáhají lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život. Jejich činnost zahrnuje široké spektrum sociálních služeb, které organizace poskytuje zejména lidem s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením a lidem po poranění mozku.Hlavními principy práce o.s. Dílny tvořivosti je důraz na vlastní aktivitu klientů, víra v jejich schopnosti a respekt k jejich potřebám.

 

 

 

 

PřílohaVelikost
Program konference 2010.pdf79.03 KB