pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Spolupráce

Zde naleznete seznam organizací, odborníků či zařízení, kteří:

  • mají zájem se podílet na mezioborové spolupráci
  • podílí se na mezioborové spolupráci v rámci výměny poznatků a zkušeností
  • aktivně se zapojují do spolupráce v rámci programu Návraty

 

Dílny tvořivosti již od počátku realizace programu Návraty spolupracují s řadou odborníků a subjektů z oblasti sociální i zdravotní péče. Za spolupráci děkujeme zejména:

Klinice rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,

Fakultní nemocnici Královské Vinohrady,

Ing. Věře Roubalové Kostlánové (psychoterapeutka, supervizorka)

Mgr. Patrícii Krušinové (psycholožka, Jedličkův ústav),

Mgr. Janu Hesounovi (psycholog, lektor ISZ),

Doc. MUDr. Janě Süssové, CSc.  (neuroložka, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze, FN Motol),

Prof. PhDr. RNDr. Marii Vágnerové , CSc. (psycholožka, Husitská teologická fakulta UK, Jedličkův ústav Praha),

Mgr. Jiřímu Kučerovi (terapeut, odborný HR konzultant ),

Mgr. Janě Severové (sociální pracovnice FN Motol).

 

 

Další setkání neformální platformy poskytovatelů zdravotní i sociální péče o osoby po poranění a poškození mozku

Ve čtvrtek 4. 10. 2012 v proběhlo další setkání organizací pracujících s cílovou skupinou lidí po poškození či poranění mozku. V prostorách Dílen tvořivosti se opět sešli odborníci z řad sociálních pracovníků, psychologů, psychiatrů i logopedů, tentokrát např. z o. s. Máme otevřeno, o. s. Mens Sana, Klubu Afázie, Psychoterapeutické kliniky Eset, Sdružení osob s poruchami hybnosti a komunikace Záře a Ústřední vojenské nemocnice.

Tématem diskuse bylo kromě představení jednotlivých organizací, jejich aktivit a poskytovaných služebtaké seznámení s výsledky mapování potřeb lidí po poranění mozku v Dílnách tvořivosti a vzájemné předání zkušeností ze zjišťování potřeb cílové skupiny. Účastníci setkání se také věnovali problematice spolupráce mezi zdravotníky a sociálními službami (jak navázat a rozvíjet úspěšnou spolupráci, jak být přijat za platného člena zdravotnického týmu, jak docílit předávání kontaktů na sociální služby apod.)a problematice šíření povědomí o aktivitách našich organizací mezi veřejnost a cílové skupiny našich služeb.

Akce se konala v rámci projektu Společně k návratům podpořeného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

Vznik neformální platformy poskytovatelů zdravotní i sociální péče o osoby po poranění a poškození mozku:

Navázali jsme na loňská setkání a pozvali na neformální setkání organizace pracující s cílovou skupinou lidí po poškození či poranění mozku - poskytovatele zdravotní i sociální péče.

Cílem setkání bylo:

·        bližší představení aktivit jednotlivých organizací a aktuální nabídky poskytovaných služeb

·        rekapitulace obsahu minulých setkání

·        předání zkušeností ze zjišťování potřeb cílové skupiny, diskuse o jejich uspokojených i neuspokojených potřebách, i o tom, jak potřeby cílové skupiny mapujeme

·        vzájemné seznámení s plánovaným rozvojem našich organizací a diskuse o vzájemné podpoře a spolupráci.

Neformální diskuse zdůraznila potřebu větší spolupráce mezi lékaři a dalšími složkami specializované péče. Spolupráce nyní stále stojí a padá na osobnosti a fundovanosti lékaře v daném zařízení. Zdůrazněna byla také potřeba psychologické podpory pacientů již v první fázi jejich léčby – ve zdravotnických zařízeních a podpory rodin při osamostatňování zdravotně postiženého člena při vstupu nebo návratu do zaměstnání. Setkání také upozornilo na různorodost potřeb lidí po poranění mozku podle toho, jaký typ sociálních služeb využívají.

Setkání proběhlo 21. 6. v prostorách Dílen tvořivosti a zúčastnilo se ho 5 organizací - Ictus, Ústřední vojenská nemocnice, o. s. Pohoda, o. s. Asistence, o. s. DT. K setkání byla vydána tisková zpráva.

 

Jste i Vy profesionálové ve svém oboru? Jste si vědomi nutnosti mezioborové spolupráce ve fragmentovaném systému péče? Chcete předávat své poznatky dál?

V rámci programu Návraty k tomu máte prostor - kontaktujte nás na info@navraty.info.

Poskytovatelům a odborníkům ze všech složek ucelené rehabilitace, kteří společně s námi zastávají názor, že nejúčinnější péče je péče úzce navazující a koordinovaná, nabízíme partnerskou spolupráci na přípravě a realizaci inovativních projektů a prohlubování úzké spolupráce.