Projekty

Ateliér Via Roseta

V roce 2014 se naše organizace zapojila do projektu neziskové organizace Via Roseta, o. p. s. - Ateliér Via Roseta.

V průběhu této spolupráce bylo klientům obou organizací umožněno zúčastnit se cyklu výměnných praxí (formou 3 návštěv).

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zprostředkovat klientům tolik cenné zkušenosti z nového pracovního prostředí, s jiným způsobem vedení, skladbou skupiny i odlišnými pracovními postupy. Od ledna do června 2014 se projektu zúčastnilo celkem 12 klientů.

 

Na cestě do práce

Projekt Na cestě do práce nabízí ucelenou podporu při získávání pracovních a sociálních dovedností potřebných pro získání a udržení si uplatnění na trhu práce. Podpora je poskytována prostřednictvím těchto služeb: 1. sociálně terapeutické dílny; 2. přechodného zaměstnání v rámci tréninkového pracoviště (přechodné zaměstnání poskytne zkušenost shodnou s nároky a podmínkami panujícími na běžném trhu práce, avšak s respektem k potřebám specifické cílové skupiny), 3. pracovního poradenství / case managementu. Cílovou skupinou projektu jsou lidé po poškození a poranění mozku a lidé s různou kombinací postižení a diagnóz primárně ve věku 17 až 54 let. Projekt nabízí cílové skupině soustavnou a kontinuální přípravu na pracovní uplatnění, a to od úplných začátků – nácviku základních pracovních a sociálních dovedností a návyků – až po získání pracovní zkušenosti v podobě placeného zaměstnání. Projekt podpořila Nadace OKD, Nadace České spořitelny a MČ Praha 11.

 

Pošli to dál

Hlavním cílem projektu je přiblížit široké veřejnosti problematiku lidí po poškození a poranění mozku, zvýšit povědomí o příčinách a následcích a překonat předsudky a obavy spojené se zaměstnáváním a kontaktem s těmito lidmi. Projekt zprostředkuje pomocí integračních pracovních workshopů osobní setkání lidí po poškození mozku se zástupci firem (potenciální zaměstnavatelé, spolupracovníci), se studenty odborných škol (připravující se teoreticky na práci s danou cílovou skupinou), s volenými zástupci (zastupitelé, zaměstnanci městských úřadů a ministerstev) i se širokou veřejností. V rámci projektu vznikne také videospot, ve kterém konkrétní lidé po poranění mozku přiblíží svůj životní příběh. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

Společně k návratům

Cílem projektu je podpora úzké spolupráce mezi poskytovateli specializované péče a jednotlivými složkami ucelené rehabilitace poskytované lidem po poškození a poranění mozku. K realizovaným aktivitám patří setkávání poskytovatelů zdravotní a sociální péče; samotných lidí po poškození mozku, jejich rodinných příslušníků či pečujících a průběžné mapování potřeb této cílové skupiny. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.