pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Konference

Konference 2015

Vážené kolegyně a kolegové, přátelé,

Dílny tvořivosti by Vás opět rády pozvaly na odbornou multidisciplinární konferenci, tradičně věnovanou problematice péče o osoby po poškození a poranění mozku,s názvem:

 

Agresivita- její příčiny a zvládání“

 

Konference je určená zájemcům z oboru psychiatrie, psychologie, fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, neurologie a všem, kterým je tato problematika blízká.

 

Uskuteční se 9. prosince 2015,

v prostorách Amerického centra, Tržiště 13, Praha

v čase od 8,30 – 15,45 hod.

 

Cílem konference je zviditelnění problematiky agresivity u různých cílových skupin, sdílení mezioborových znalostí a zkušeností v oblasti práce s lidmi s postižením a prohlubování spolupráce mezi jednotlivými obory. Odborným garantem akce je Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

 

Pro účast na konferenci je nutné:

  • nejpozději do konce listopadu odeslat vyplněnou přihlášku na e-mail dilny_tvorivosti@seznam.cz či poštou na adresu: Dílny tvořivosti, Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2, kterou naleznete na konci této sekce
  • uhradit účastnický poplatek Kč 400,- Kč na bankovní účet číslo 2900231647/2010, vedený u Fio banky (do zpráv pro příjemce napište text „konference a Vaše jméno“). Doklad o zaplacení, prosím, zašlete s vyplněnou přihláškou mailem, poštou či přímo při registraci účastníků v den konference.

 

 

Konference byla zařazena do kreditního systému vzdělávání Asociace klinických logopedů ČR (4 kredity), Asociace klinických psychologů (4 kredity), České asociace ergoterapeutů (4 kreditní body) a má zažádáno o akreditaci u České asociace sester a Unie fyzioterapeutů.

Partneři konference: Ovocný Světozor (Hájek a Boušová, spol. s.r.o.). Akce je realizována v rámci Programu podpory rodinných příslušníků a blízkých lidí se zdravotním postižením, který v roce 2015 podpořily: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Magistrát hl. města Prahy, Nadace ČEZ, Rohde &Schwarz – Praha, s.r.o. a Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář.
 

Program a přihlášku naleznete pod těmito příspěvky na konci stránky!

 

S jakýmkoli dotazem se neváhejte obrátit na koordinátorku akce Annu Plachou (723 848 317, dilny_tvorivosti@seznam.cz)!

 

 

Konference 2014

Ve středu 19. 11. 2014 se opět konala Americkém centru na Praze 1 v pořadí již devátá odborná
konference, věnující se problematice lidí po poranění mozku.

Tento ročník konference byl věnován citlivému tématu intimního života osob po poranění mozku či osob se zdravotním postižením obecně a nesl název: „Sexualita osob po poškození mozku“.

Sexuální život, navazování vztahů a rodičovství jsou přirozenou součástí každé lidské bytosti. Po poškození mozku může dojít k sexuálním dysfunkcím, ale sexuální touhy u lidí s handicapem přirozeně přetrvávají. Jejich neuspokojení může vést k poměrně závažným problémům a negativně působit na mezilidské vztahy – v rodině, mezi přáteli, s pečujícím personálem. Důležitou roli hraje otevřená komunikace mezi všemi zúčastněnými, tedy lidmi s handicapem, odborníky a pečujícími osobami.

 

Se svými příspěvky vystoupili:
PhDr. Martina Venglářová na téma: „Sexuální dysfunkce u lidí po CMP“, MUDr. Zlata Mistorelová s příspěvkem "Než jsem dostal odvahu... 3 příběhy cesty k sexuologovi“, Mgr. Barbora Antonová osvětlila obor „Sexuální asistence v ČR“ a Jan Dohnálek, který si připravil přednášku „Reálný život po iktu“.

 

Cílem tohoto ročníku byla, kromě tradičního předávání mezioborových zkušeností a navazování spolupráce, také snaha prolomit tabu v oblasti intimních potřeb osob s postižením a nabídnout prostor pečujícím o tomto tématu otevřeně hovořit. Toto poslání bylo splněno a celá konference získala od účastníků velmi pozitivní zpětnou vazbu.

 

 

Konference byla realizována za finanční podpory - MČ Praha 11, MČ Praha 13, MHMP, Rohde & Schwarz – Praha, s.r.o. a Nadace ČEZ.

Program konference

 

Konference 2013

Ve středu 27. listopadu 2013 jsme v prostorách Amerického centra v Praze uspořádali multidisciplinární konferenci s názvem „Efektivní rodinná intervence po poranění mozku“.

Pozvání na konferenci přijali tradičně odborníci z oborů logopedie, psychologie, ergoterapie, dále zdravotní sestry, učitelé a letos i rodiče pečující o člověka s poraněním mozku. Rozmanitost oborů přispěla k podnětné diskuzi a navázaní spolupráce. Sál Amerického centra byl tento rok zcela zaplněn.

Za Dílny tvořivosti konferenci zahájila paní Ing. Věra Roubalová - Kostlánová s příspěvkem „Podpůrná skupina pro pečující se zdravotním postižením v Dílnách tvořivosti“, v němž použila video s hranými scénkami přibližující obsah jednotlivých sezení a nejčastější témata.

V příspěvku „Na pomoc pečujícím s využitím informačních technologií“ lékařka MUDr. Tamara Tošnerová pracující na ambulanci pro poruchy paměti ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady mimo jiné představila užitečný internetový portál http://www.pecujici.cz/.

Po krátké přestávce Petr Sedláček, kouč, terapeut a lektor provedl v přednášce "Problematika pečujících - netradiční úhel pohledu" velmi netradičním způsobem osobností samotného pečujícího, jaké úskalí ho čekají a jak se jim vyhnout. Přednáška vzbudila velké emoce a měla rozporuplné hodnocení, ale nejvíce zaujala.

Staniční sestra Bc. Helena Dvořáková, DiS. nás v přednášce "Rodinná intervence u lidí po poranění mozku v oblasti primární zdravotní péče" seznámila ve velmi emotivním příspěvku s přístupem k rodinám a okolí pacientů po úrazu mozku v primární péči na Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

Na závěr promluvila Mgr. Hana Čížková o technice reminiscence (Využití metody reminiscence u lidí po poranění mozku v domácí péči) a možnostech jejího využití v terapii u poškození mozku, techniku mohli všichni účastníci také vyzkoušet sami na sobě.

Přínos konference dokládají i kladné ohlasy účastníků: „Výborná příprava a zajištění ve všech ohledech.“, „Vytvoření přátelského setkání.“, „Konference velmi dobře zorganizovaná, přednášky kvalitní, zajímavé. Super, že diskuse byla vždy hned po (popřípadě během) přednášky.“, „Kladně hodnotím aktivní účast posluchačů, bylo to velmi příjemné a inspirativní.“

Konference opět poukázala na to, že jsou pro všechny odborníky důležitá obdobná témata, která se v mnoha příspěvcích prolínala: potřeby osob po poranění mozku a jejich blízkých – komunikace na všech rovinách (mezi klientem či pacientem a odborníky, mezi pacienty či klienty a jejich blízkými, mezi blízkými a odborníky, mezi odborníky navzájem).

Konference se uskutečnila i díky podpoře partnerů, mezi které patří Ministerstvo práce a sociálních věcí, Americké centrum v Praze, Městské části Prahy 11 a 13, DMA zdravotnické potřeby a Smetanová cukrárna. Děkujeme také schopným dobrovolníkům z České spořitelny a Vyšší odborné školy Jabok, kteří pomáhali při organizaci konference.

Konference získala akreditaci u České asociace sester, Asociace klinických logopedů, České asociace ergoterapeutů a Asociace klinických psychologů ČR.Dílny tvořivosti by Vás opět rády pozvaly na odbornou multidisciplinární konferenci, tradičně věnovanou problematice péče o osoby po poškození a poranění mozku,
s názvem:


„Sexualita osob po poškození mozku“
 
 
Konference je určená zájemcům z oboru sexuologie, psychiatrie, psychologie, fyzioterapie, sociálním pracovníkům, ošetřujícímu personálu a všem dalším, kteří pracují či se ve svém životě setkávají s osobami po poškození/poranění mozku.

Uskuteční se 19. listopadu 2014 v prostorách Amerického centra, Tržiště 13, Praha 1 v čase od 8,30 – 15.45 hod.

Cílem konference je:
• sdílení mezioborových znalostí a zkušeností v oblasti práce s lidmi po poškození/poranění mozku
• zviditelnění problematiky lidí po poranění mozku
• prohlubování spolupráce mezi oblastmi zdravotní a sociální péče a rozvíjení možností komplexní
péče

Pro účast na semináři je nutné nejpozději do 14. 11. 2014 odeslat vyplněnou přihlášku na e-mail dilny_tvorivosti@seznam.cz či poštou na adresu: Dílny tvořivosti, Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2 a uhradit účastnický poplatek Kč 400,- Kč na bankovní účet číslo
2900231647/2010, vedený u Fio banky (do zpráv pro příjemce napište text „konference“).
Při registraci účastníků je nutné předložit doklad o zaplacení tohoto poplatku.
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Pištěková, 608667595

Konference je realizována za finanční podpory - MČ Praha 11, MČ Praha 13, MHMP, Rohde & Schwarz – Praha, s.r.o. a Nadace ČEZ.

 

Konference 2013

Ve středu 27. listopadu 2013 jsme v prostorách Amerického centra v Praze uspořádali multidisciplinární konferenci s názvem „Efektivní rodinná intervence po poranění mozku“.

Pozvání na konferenci přijali tradičně odborníci z oborů logopedie, psychologie, ergoterapie, dále zdravotní sestry, učitelé a letos i rodiče pečující o člověka s poraněním mozku. Rozmanitost oborů přispěla k podnětné diskuzi a navázaní spolupráce. Sál Amerického centra byl tento rok zcela zaplněn.

Za Dílny tvořivosti konferenci zahájila paní Ing. Věra Roubalová - Kostlánová s příspěvkem „Podpůrná skupina pro pečující se zdravotním postižením v Dílnách tvořivosti“, v němž použila video s hranými scénkami přibližující obsah jednotlivých sezení a nejčastější témata.

V příspěvku „Na pomoc pečujícím s využitím informačních technologií“ lékařka MUDr. Tamara Tošnerová pracující na ambulanci pro poruchy paměti ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady mimo jiné představila užitečný internetový portál http://www.pecujici.cz/.

Po krátké přestávce Petr Sedláček, kouč, terapeut a lektor provedl v přednášce "Problematika pečujících - netradiční úhel pohledu" velmi netradičním způsobem osobností samotného pečujícího, jaké úskalí ho čekají a jak se jim vyhnout. Přednáška vzbudila velké emoce a měla rozporuplné hodnocení, ale nejvíce zaujala.

Staniční sestra Bc. Helena Dvořáková, DiS. nás v přednášce "Rodinná intervence u lidí po poranění mozku v oblasti primární zdravotní péče" seznámila ve velmi emotivním příspěvku s přístupem k rodinám a okolí pacientů po úrazu mozku v primární péči na Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

Na závěr promluvila Mgr. Hana Čížková o technice reminiscence (Využití metody reminiscence u lidí po poranění mozku v domácí péči) a možnostech jejího využití v terapii u poškození mozku, techniku mohli všichni účastníci také vyzkoušet sami na sobě.

Přínos konference dokládají i kladné ohlasy účastníků: „Výborná příprava a zajištění ve všech ohledech.“, „Vytvoření přátelského setkání.“, „Konference velmi dobře zorganizovaná, přednášky kvalitní, zajímavé. Super, že diskuse byla vždy hned po (popřípadě během) přednášky.“, „Kladně hodnotím aktivní účast posluchačů, bylo to velmi příjemné a inspirativní.“

Konference opět poukázala na to, že jsou pro všechny odborníky důležitá obdobná témata, která se v mnoha příspěvcích prolínala: potřeby osob po poranění mozku a jejich blízkých – komunikace na všech rovinách (mezi klientem či pacientem a odborníky, mezi pacienty či klienty a jejich blízkými, mezi blízkými a odborníky, mezi odborníky navzájem).

Konference se uskutečnila i díky podpoře partnerů, mezi které patří Ministerstvo práce a sociálních věcí, Americké centrum v Praze, Městské části Prahy 11 a 13, DMA zdravotnické potřeby a Smetanová cukrárna. Děkujeme také schopným dobrovolníkům z České spořitelny a Vyšší odborné školy Jabok, kteří pomáhali při organizaci konference.

Konference získala akreditaci u České asociace sester, Asociace klinických logopedů, České asociace ergoterapeutů a Asociace klinických psychologů ČR.

 

Konference 2012

Ve středu 3. listopadu 2012 jsme v prostorách Amerického centra v Praze uspořádali multidisciplinární konference s názvem „Vliv pozitivních rituálů při péči o osoby po poškození mozku“.

Pozvání na konferenci přijali jak odborníci z oborů logopedie, psychologie, fyzioterapie a ergoterapie, tak i zástupci z řad sociálních pracovníků. Široká škála oborů přispěla k prohlubování spolupráce mezi oblastmi zdravotní a sociální péče a sdílení mezioborových znalostí a zkušeností v rámci problematiky osob po poranění či poškození mozku. Na konferenci se tak sešli posluchači v příhodném počtu, který umožňoval vzájemnou diskuzi k nastoleným tématům stejně jako navázání vzájemné spolupráce.

Za Dílny tvořivosti konferenci zahájila Mgr. Lada Marešová s příspěvkem „Mapování potřeb osob po poranění či poškození mozku“, v němž poukázala na klíčová témata a potřeby osob po poranění mozku. V příspěvku „Hudba jako pozitivní rituál“ psychoterapeutka a muzikoterapeutka PhDr. Marina Stejskalová, CSc. poukázala na to, že hudba jako prostředek muzikoterapie je schopna ovlivnit reminiscenci paměti a kreativně rozvíjet řečové schopnosti člověka, zlepšit jeho psychický i somatický stav. MUDr. Helena Vašulínová a Eva Ščučková, Dis. z Odborného léčebného ústavu Paseka ve svém příspěvku demonstrovaly úspěchy metody basální stimulace u lidí po závažném poškození mozku. Terapeut a lektor Mgr. Miroslav Snášel v přednášce poukazoval na význam znalosti biografie pacienta či klienta pro individuální práci s ním. Klinický logoped Doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. popsal problematiku osob po traumatickém postižení centrální nervové soustavy z hlediska klinické logopedie. Na závěr promluvila klinická psycholožka Mgr. Alice Pulkrábková z Ústřední vojenské nemocnice, která se v přednášce „Psychické změny po poškození mozku aneb když se z nemocnice vrátí někdo jiný…“ věnovala změnám v oblasti emocí, chování a exekutivních funkcí u osob s poškozením mozku. Anotace jednotlivých příspěvků nalezente Zde.

Přínos konference dokládají i kladné ohlasy účastníků: „Myslím, že vše je velice důležité, každá přednáška je přínosem.“ „Získala jsem mnoho kontaktů na odborníky z různých oborů“ „Zaujaly mne úspěchy bazální stimulace, příběhy pacientů, kteří se díky této metodě postavili na nohy.“

Konference zároveň poukázala na to, že jsou pro všechny odborníky důležitá obdobná témata, která se v mnoha příspěvcích prolínala: potřeby osob po poranění mozku a jejich blízkých – komunikace na všech rovinách (mezi klientem či pacientem a odborníky, mezi pacienty či klienty a jejich blízkými, mezi blízkými a odborníky, mezi odborníky navzájem) – biografie a životní příběh – práce s rodinami a blízkými.

Konference se uskutečnila i díky podpoře partnerů, mezi které patří Ministerstvo zdravotnictví ČR, Americké centrum v Praze, Crocodille a Smetanova cukrárna jako dodavatelé občerstvení a Česká spořitelna, která umožnila svým zaměstnancům stát se dobrovolníky při organizaci konference.

 

Konference 2012

Opět pořádáme odbornou multidisciplinární konferenci, která se věnuje problematice lidí po poranění či poškození mozku, letos s názvem "Vliv pozitivních rituálů při péči o osoby po poškození a poranění mozku".

Konference se koná ve středu 28.11.2012 od 8:30 do 16 hod v prostorách Amerického centra (Tržiště 13, Praha 1) a je určena zejména odborníkům v oblasti neurologie, psychologie, neuropsychologie, psychiatrie, ergoterapie a fyzioterapie, sociálním pracovníkům i speciálním pedagogům.

Se svými příspěvky vystoupí např. Doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. (Logopedická intervence u osob po traumatu CNS), Mgr. Alice Pulkrábková (Psychické změny po poškození mozku), Mgr. Miroslav Snášel (Biografie člověka a její význam při individuální práci s ním), MUDr. Helena Vašulínová a Eva Ščučková, Dis. (Úspěchy bazální stimulace u lidí po závažném poškození mozku), PhDr. Marina Stejskalová, CSc. (Hudba jako pozitivní rituál), jedním z příspěvků bude i prezentace výstupů z mapování potřeb osob po poranění či poškození mozku, které proběhlo v rámci projektu Společně k návratům. Podrobný program konference naleznete Zde.

Pro účast na semináři je nutné nejpozději do 21. 11. 2012 odeslat vyplněnou přihlášku na e-mail dilny_tvorivosti@seznam.cz či poštou na adresu: Dílny tvořivosti, Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2 a uhradit účastnický poplatek Kč 400,-Kč na bankovní účet číslo 2900231647/2010, vedený u Fio banky (do zpráv pro příjemce napište text „konference“). Při registraci účastníků je nutné předložit doklad o zaplacení tohoto poplatku. Přihlášku naleznete Zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Lada Marešová, 774 372 796 (v čase od 8,00 – 11,30 hod.)

 

Konference 2011

Dne 30.11.2011 se uskutečnila multidisciplinární konference s názvem „Současný pohled na komplexní/koordinovanou péči“

Níže naleznete prezentace jednotlivých přednášejících - dle programu konference:

 

1. MGR. ŠTĚPÁNKA KOZLEROVÁ - sociální pracovnice Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LF a VFN

Úloha rehabilitace v komplexní/koordinované péči - prezentace zde

 

2. JAN DOHNÁLEK - zakladatel organizace Ictus, která se věnuje lidem po CMP

Současný pohled na komplexní péči z perspektivy člověka s osobní zkušenosti -prezentace (z technických důvodů chybí videa) - zde

 

3. Bc. LIBUŠE BĚLOHLÁVKOVÁ - členka mezirezortní pracovní skupiny pro přípravu návrhu právní úpravy rehabilitace osob se zdravotním postižením, předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Příprava návrhu právní úpravy koordinace rehabilitace osob se zdravotním postižením - prezentace zde a další dokument zde

 

4. MGR. BARBORA KLICPEROVÁ - speciální pedagožka na pozici case managera/terénní pracovnice v Dílnách tvořivosti

Case management – koordinace péče v praxi Dílen tvořivosti -prezentace zde 

 

5. MUDR. SYLVA KLIMOŠOVÁ - lékařka neurocentra Krajské nemocnice v Liberci

Péče o pacienta s poškozením mozku v akutní fázi - prezentace zde

 

6. MGR. JANA PEČINKOVÁ - psycholožka a vedoucí projektu Dílen tvořivosti „Manuál online“

Manuál online pro lidi po poškození mozku v Praze - prezentace zde

 

Za podporu děkujeme:Ministerstvu zdravotnictví České republiky

Americkému centru

FRESH crocodille COMPANY

Smetanová cukrárna a.s.

 

 

 

Dílny tvořivosti Vás zvou na konferenci s názvem

„Současný pohled na komplexní/koordinovanou péči“

Konference je určená zájemcům z oboru neurologie, neuropsychologie, psychiatrie, psychologie, fyzioterapie, ergoterapie a všem, kteří pracují s cílovou skupinou osob po poškození/poranění mozku.

 

Konference je v akreditačním řízení u České asociace ergoterapeutů, České asociace sester, Asociace klinických logopedů a Asociace klinických psychologů ČR.

 

Uskuteční se 30. listopadu 2011 v prostorách Amerického centra,Tržiště 13,  Praha 1

 

Přihlášku a více informací naleznete v přiloženém souboru níže, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

 

 

Od počátku realizace programu Návraty pro Vás každoročně připravujeme multidisciplinární konferenci. Konference je určena všem, kteří pracují s lidmi po poškození či poranění mozku. Mohou to být zdravotničtí a rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, speciální pedagogové nebo psychologové. Snažíme se, aby kromě prezentace příspěvků od předních specialistů z různých oblastí, byl vytvořen i prostor pro sdílení a výměnu zkušeností.

Již proběhlé konference:

3.11.2010Case management, most mezi zdravotní a sociální péčí
4. 11. 2009Výzvy života po poranění mozku
15.10.2008 Kvalita života lidí po poranění mozku
10.10. 2007Podpora kognitivních funkcí v každodenním životě u osob po poranění mozku
11.10. 2006Jak motivovat osoby s dysfunkcemi mozku k  rehabilitaci?

Materiály z již proběhlých konferencí si můžete přečíst v příloze nebo zde:

PřílohaVelikost
přihláška_2015.doc75 KB
program_2015.pdf235.06 KB
prihlaska_na_konferenci_2011.pdf50.94 KB
Konference 2011-pozvanka s programem.pdf56.35 KB
2011_Case_management_Klicperova.ppt290 KB
2011_Legislativa Bělohlávková.ppt672 KB
2011_Bělohlávková_úloha rhb v komplexní péči 30. 11. 2011.ppt539.5 KB
2011_Akutni_pece_Klimosova.ppt3.61 MB
2011_Manual_online_Pecinkova.pdf476.07 KB
2011_a_Dohnalek.ppt1.03 MB
2011_b_Dohnálek.pdf578.76 KB
2011_Kozlerova_Uloha rehabilitace v komplexni peci.ppt334.5 KB
pozvánka,program.doc21.5 KB
anotace_2012.doc30.5 KB