pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Transformace péče o lidi s duševním onemocněním

Společně s dalšími poskytovateli sociálních služeb věříme v potřebnou transformaci péče o lidi s duševním onemocněním.

Proto jsme se zapojili do projektu, jehož hlavním záměrem je transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umísťováni do zařízení mimo hl. město Prahu, psychiatrických léčeben nebo jsou např. z důvodu vysokého věku svých rodičů, pečující tímto umístěním ohroženi. 

 

Naši podporu nabízíme zejm. v terénní formě lidem dlouhodobě umístěným v Psychiatrické nemocnici Bohnice a lidem, kteří jsou dlouhodobě z důvodu svého těžšího zdravotního znevýhodnění izolováni, byť v domácím prostředí.

Většině z našich uživatelů pomáháme na cestě k běžného životu, mimo ústavní či nemocniční zařízení, některým pomáháme připravit se na situaci, kdy o ně již nebudou moct pečovat jejich rodiče, blízcí, zejm. z důvodu svého pokročilého věku, zhoršení zdravotního stavu.

 

Projekt TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O PRAŽANY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ INTENZIVNÍ PODPORU A BYLI UMISŤOVÁNI DO ZAŘÍZENÍ MIMO HL. M. PRAHU (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662)
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vytvářet dostatečné kapacity péče a podpory pro Pražany, zlepšovat koordinaci péče a podpory a směřovat k ukončení praxe umisťování Pražanů mimo Prahu. Více k projektu naleznete na tomto odkazu: 

https://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/evropsky_s...

 

 

Manual ucelené péče na území hl. města Prahy věnované lidem po poškození mozku

Pokud potřebujete získat přehled o nabídce odborné zdravotní a sociální péče na území hlavního města Prahy, věnované lidem po poškození mozku, využijte přehledných informací v naší databázi na webových stránkách

www.manual.navraty.info 

 

Další možností je stáhnout si elektronickou verzi kontaktů, na kterou najdete proklik níže. U ní však musíme upozornit, že se jedná o kontakty z roku vzniku tištěného manuálu, tedy z roku 2011.

Elektronická verze Manuálu ke stažení zde.

Pokud se Vám nedaří stáhnout elektronickou verzi Manuálu, je to možná způsobeno neaktuální verzí Adobe Reader ve Vašem počítači. Aktuální verzi tohoto programu si mužete stáhnout přes tento odkaz http://get.adobe.com/cz/reader/

 


O PROJEKTU MANUÁL UCELENÉ PÉČE NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY


Tento projekt probíhal od ledna 2010 do ledna 2011. Hlavní ideou projektu bylo poskytnout lidem po poškození mozku informace a kontakty na odborníky následné péče tak, aby se sami mohli v nabídce orientovat a využít jen ty služby rehabilitace, které potřebují. Výsledek záměru ukáže jeho užití v praxi. Předpokládáme, že Manuál se stane užitečnou pomůckou jak pro samotné uživatele, tak pro zdravotníky a sociální pracovnice, kteří tak mohou své pacienty nasměrovat k příslušným dalším odborníkům, poskytovatelům potřebné péče. Tištěná podoba bude k dispozici pracovníkům rehabilitačních center a dalším odborníkům, kteří jej s vysvětlujícím komentářem předají lidem po poškození mozku.

 

Při realizaci jsme vycházeli ze seznamů všech odborníků a poskytovatelů v Praze volně dostupných na internetu – registr MPSV, stránky profesních organizací. Poté jsme uspořádali workshopy ve čtyřech různých zdravotnických zařízeních (odd. rehabilitace FNKV, odd. rehabilitace Motol, rehabilitační ústav Kladruby, rehabilitační ústav Malvazinky). Smyslem workshopů bylo zapojit do vytváření Manuálu samotný zdravotnický personál, lidi, kteří stojí na konci procesu hospitalizace a společně s klientem řeší co dál. Vybrali jsme jednoho zaměstnance rehabilitačního oddělení, který s námi sdílel myšlenku projektu. Poté nám pomohl seznámit s projektem ostatní zainteresované pracovníky a zorganizovat workshop. Díky tomuto postupu zaznamenaly workshopy relativně vysokou účast lidí, kteří se o problematiku živě zajímali. Všichni zúčastnění shodně vidí současnou návaznost rehabilitace jako nedostatečnou a jedním z důvodů je chybějící přehled možností v konkrétní situaci pacienta. Další přínosem workshopů byly kontakty na další pracovníky, kteří nám velmi pomohli. Součástí byly i evaluační dotazníky, ve kterých všichni účastníci pozitivně hodnotili samotný workshop. Po skončení workshopů nám nabídli spolupráci někteří renomovaní odborníci, kterým v manuálu jmenovitě děkujeme.

 

Finální sestavení seznamu vycházelo z těchto kritérií: do jaké míry poskytovatel pracuje s cílovou skupinou (jeho zkušenosti), doporučení odborníků a naše zkušenosti z praxe, ochota poskytovatelů dát k dispozici potřebné údaje. Každý údaj je ověřen. Ověřování probíhalo telefonicky, emailem, osobní zkušeností. Výsledkem je přehledná příručka rozdělená do 10 pražských obvodů. V každé z 10 částí jsou kontakty rozděleny podle složek ucelené rehabilitace - léčebné, sociální, pedagogické a pracovní.

 

Výsledky projektu byly zveřejněny na odborné multidisciplinární konferenci "Case management, most mezi zdravotní a sociální péčí ", konající se 3. listopadu 2010. Příspěvek měl u zúčastněných pozitivní ohlas a vzbudil velký zájem o získání příručky do svého zařízení.

 

Naše původní obava, že kontaktů na odborníky pracující s naší cílovou skupinou bude jen několik, se, zejména v oblasti léčebné rehabilitace, nenaplnila. Slabší nabídka je v oblasti sociální rehabilitace a nabídky specializovaných sociálních služeb (např. bydlení, respitní péče, chráněná pracoviště). Až praxe však ukáže, zda všichni poskytovatelé pracují v souladu s informacemi, které uvedli. Pořád ale platí, že těch opravdu specializovaných je nedostatek. Ovšem to neznamená, že ti ostatní nebudou pro lidi po poškození mozku přínosem. Ukázaly se i některé již tušené skutečnosti – například absolutní nedostatek speciálních pedagogů pro dospělé nebo alespoň informací od nich. Realizace dále ukázala, že v dalším podobném projektu lze příště využít pro větší informovanost o myšlence projektu a tím zjistit více užitečných informací z praxe, možnosti založení tématické skupiny na jedné z internetových sociálních sítí.
 

 

Na tento projekt lze dobře navázat a dále jej rozpracovávat. Na našich internetových stránkách www.navraty.info plánujeme v tomto roce zřídit živou databázi, která by byla vždy aktuální. Přesto si myslíme, že vydání tištěné verze je nenahraditelné, protože ne každý cílový uživatel je schopen hledat kontakty on line. Pokud se v praxi tento projekt ukáže jako přínosný, může být impulsem pro možné řešení realizace koncepce ucelené rehabilitace na území celé ČR.

 


Výstupem z projektu jsou i zjištění, nakolik jsou jednotlivé oblasti rehabilitace zastoupeny poskytovateli, která z oblastí je nedostatečně zajištěná. Na tato zjištění pak bude možné dobře navazovat a dále je rozpracovávat (např. v rámci strategického plánování rozvoje poskytovaných sociálních služeb na daném území).

 

Za realizační tým, Bc. Petra Stojčenková

 

           

PřílohaVelikost
Plakát Transformace.pdf73.04 KB