pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Odborné informace o problematice lidí po poškození mozku

 

Odborně z DT

 

Mapování potřeb cílové skupiny podruhé

 

Dílny tvořivosti zveřejnily výstupy z právě provedeného mapování aktuálních potřeb lidí po poranění či poškození mozku, které poukázalo na klíčová témata - jejich výrazně nenaplněné potřeby: jednalo se o oblast práce, komunikace a volného času. Dále témata pro lidi po poškození mozku důležitá - samostatnost, mezilidské vztahy a oblasti vnímané aktuálně jako méně podstatné, resp. neproblematické - vzdělávání, bydlení, sociální služby, léčba a rehabilitace.

Překvapující výstupy jsou právě v oblasti komunikace a dorozumění se s okolím. Většina respondentů uvedla konkrétní problémy, které mají v mluveném projevu a které patří mezi typické následky poškození mozku: zadrhávání, opakování slov; „někdy si na slova nevzpomenu“ a na to navázanou neochotu ostatních – zdravých lidí porozumět, co potřebují, což vede k jejich izolaci, představuje bariéru ve vztahu k ostatním lidem („Jsem nespokojen. Lidé se mnou nechtějí moc komunikovat. Nechtějí mi pomoci, když potřebuji.- Jsem nespokojena. Lidé se se mnou moc nebaví, spíše komunikuji pomocí emailu. - Jsem izolovaná, bariéra v komunikaci s lidmi. Potřebuji místo, kde se budu cítit bezpečně.“).

Mapování potřeb osob po poranění či poškození mozku proběhlo v rámci projektu Společně k návratům.

 

Mapování potřeb cílové skupiny poprvé

Jako každý rok i letos provádíme dotazníkové šetření spokojenosti klientů s námi poskytovanými službami. Výsledky slouží ke změnám a inovacím poskytovaných služeb tak, aby odpovídaly co nejvíce potřebám klientů.

Nově jsme vytvořili dotazníky pro mapování potřeb lidí po poškození či poranění mozku a jejich rodinných příslušníků. V dotazníku zjišťujeme jejich spokojenost v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, sociálních služeb, samostatnosti, komunikace, léčby a rehabilitace, trávení volného času a mezilidských vztahů.

Sběr dotazníků výzkumu spokojenosti i podkladů pro mapování potřeb byl již uzavřen, nyní probíhá jejich zpracování. Výsledky budou prezentovány na odborné multidisciplinární konferenci připravované na listopad 2012.

 

Publikace

Výzkumy

Články