pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

To, co nás nezabije, nás může posílit

7. 7. 2010

Výzkumní pracovníci ve spolupráci s organizací Headway (www.headway.org.uk) přinesli důležité poznatky o faktorech, které ovlivňují spokojenost po poranění mozku. Ve studii, zveřejněné v časopisu Psychologie a zdraví, uvádí, že lidé mohou rozvíjet pozitivní identitu po poranění mozku.

 

Studie je založena na výsledcích dotazníkového šetření, které proběhlo pod vedením organizace Headway v roce 2008. Cílem šetření bylo zjistit, jak se cítí lidé po poranění mozku – jak vnímají svůj život. První výsledky šetření, do kterého se celkem zapojilo 630 osob po poranění mozku, poukázaly na časté předsudky existující jak ve společnosti, tak mezi profesionály ve zdravotnictví. Další analýzy, nicméně, přinesly pozitivnější a život povzbuzující sdělení.

 

Překvapující je zjištění, že k závažnějšímu poranění mozku se váže větší životní spokojenost a silnější osobní identita. Mezi hlavní faktory, které uvedené ovlivňují, patří osobní a sociální změny vyvolané poraněním a poskytnutá podpora. Ti, kteří mají závažnější poranění, mají tendenci využívat podporu organizací jako je například organizace Headway (organizace poskytující služby osobám po poranění mozku a jejich blízkým), což jim přináší i možnost identifikovat se se silnou sociální skupinou.

 

Toto zjištění může být vztaženo k psychologické teorii o sociální identitě. Podle této teorie je osobní identita silnější, jestliže se váže ke skupinové identitě, stáváme se silnějšími jedinci, jestliže jsme součástí silných skupin. Autoři studie uvádí, že strategie posilující osobní identitu a sociální vztahy mohou být obzvlášť přínosné pro osoby, které se zotavují po poranění mozku, a organizace, které jim poskytují podporu, mohou v tomto hrát klíčovou roli. Profesor Huw Williams, klinický neuropsycholog zapojený do výzkumu, uvádí, že je důležité brát v úvahu sociální aspekt při rehabilitaci po poranění mozku. Podpora ze strany organizací jako je Headway je zásadní pro znovuzískání místa ve společnosti, opětovného zastávání sociálních rolí, které jsou samostatné a přináší sebenaplnění.

 

Studie: Jones, Janelle M., Haslam, S. Alexander., Jetten, Jolanda., Williams, W. Huw., Morris, Richard and Saroyan, Sonya (2010) 'That which doesn't kill us can make us stronger (and more satisfied with life): The contribution of personal and social changes to well-being after acquired brain injury', Psychology & Health

http://www.headway.org.uk/that-which-doesnt-kill-us-can-make-us-stronger.aspx

 

Související článek:

Společnost diskriminující osoby po poranění mozku

http://www.navraty.info/verejnost/spolecnost-diskriminujici-osoby-po-poraneni-mozku