pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Behaviorální analýza a interdisciplinární léčebný plán po poranění mozku: metodický přístup k řešení neurobehaviorálních problémů během následné rehabilitace

Autoři: Christopher Schaub, Christina Peters, Scott Peters, ReMed, Spojené státy americké

 

Cíle

Lidé po poranění mozku jsou vystaveni řadě neurobehaviorálních následků, což ovlivňuje jejich schopnost zapojit se do rehabilitačního programu a mít z něho prospěch, integrovat se do jiných zařízení nebo komunity a nakonec dosáhnout co největší nezávislosti. Aplikace analytických principů a procedur chování během rehabilitačního procesu podporuje účinnost a užitečnost neurobehaviorálního plánu pro osoby po poranění mozku, stejně tak jako pro jejich léčebný tým.

Článek představuje pyramidový model, který podrobně kategorizuje zbytky mozkové činnosti po jeho poranění. Tento model strukturuje identifikace a rozvoj účinných metod hodnocení a intervenčních technik s cílem dosáhnout úspěšné řízení a léčení jak v naléhavých, tak postupně se objevujících problémech. Dále nabízí strukturu, která s ohledem na úsilí interdisciplinárního léčebného týmu napomáhá ustanovit a udržet stabilitu v oblastech, které jsou rozhodující v rehabilitačním procesu.

 

Metoda

Pyramidový model se skládá ze tří odlišných částí: léčebná stabilizace, kognitivní a behaviorální stabilita a stabilní plán činností. Každá část vyžaduje důkladné vyšetření s cílem určit léčebné cíle, což je na léčebném týmu se zkušenostmi z jedné či více částí pyramidového modelu. Poté je potřeba zaměřit pozornost na jednotlivé kroky léčebného plánu a stanovit jejich pořadí, protože dosažení stability v jedné oblasti může být podmínkou pro úsilí v jiné oblasti. Jiné oblasti mohou být řešeny souběžně. Konkrétní analytické principy a procedury chování je možné použít v každé části pyramidového modelu a podporují rozvoj a realizaci neurobehaviorálního léčebného plánu.

 

Výsledky

V rámci pyramidového modelu jsou průběžně sbírány a vyhodnocovány údaje. Jde např. o předběžné hodnocení údajů získaných růnými členy týmu, údaje získané pracovníky a/nebo klientem, týdenní/měsíční údaje, které se týkají individuálních nebo kolektivních kroků v léčebném programu.

Průběžné údaje a výsledky mohou být přímo sdíleny se členy léčebného týmu, klientem, rodinami, stejně tak s konzultanty, kteří nabízí specifickou část péče (například neuropsychiatři). Údaje jsou poté použity k určení stability v každé části pyramidového modelu a k posouzení připravenosti a/nebo určení potřeby vytvořit a začlenit dodatečný krok do léčby.

 

Závěry

Tento model nabízí strukturu, která vede interdisciplinární tým při vytváření a realizaci celkového individuálního léčebného programu a může být vztažen a upraven pro různé kombinace následků po poranění mozku. Přístup nabízí důležitou strukturu pro rodiny, donátory, klienty a členy léčebného týmu. Tato struktura usnadňuje diskusi, kolektivní vyhodnocování a celkovou orientaci v neurobehaviorálním procesu.

 

Upraveno, kráceno.

Odkaz:

https://ibia.conference-services.net/reports/template/onetextabstract.xml?xsl=template/onetextabstract.xsl&conferenceID=1677&abstractID=353303