pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Alkohol a poranění mozku – vhodný model rezidenční péče

Autoři:

Alice Rota-Bartelink, Bryan Lipmann, Wintringham, Austrálie

 

Cíle

Poskytovatelé služeb v komunitě jsou řadu let nespokojeni s nedostatkem vhodného dlouhodobého specializovaného podporovaného bydlení pro starší osoby s poškozením mozku, zejména pro starší osoby bez domova, u kterých došlo k poškození mozku v souvislosti s požíváním alkoholu. Tento problém se ale zdaleka netýká pouze osob bez přístřeší. V praxi často dochází k nesprávné diagnóze a velmi často k nepochopení ze strany profesionálů ve zdravotnictví a poskytovatelů sociální péče. Kvůli svému chování tito lidé často nedosáhnou na většinu rezidenčních služeb v komunitě. Velmi často se u nich vyskytuje demence a jejich stav vyžaduje vysokou úroveň rezidenční péče a podpory.

Cílem stručně představeného výzkumného pokusu bylo zjistit účinnost specializovaného modelu rezidenční péče při zlepšování kvality života a duševní pohody osob s výrazně problematickým chováním.

 

Metoda

Výzkumný pokus (“Wicking Trial”) byl zahájen v březnu 2008 a bylo do něj zapojeno 16 účastníků, kteří byli vybráni a rozděleni do dvou skupin. Účastníkům jedné skupiny byla poskytnuta péče a podpora. Další účastníci představovali kontrolní skupinu. Všichni účastníci podstoupili komplexní kvalitativní a kvantitativní hodnocení před a po výzkumném pokusu a dále každé tři měsíce během pokusu. Všichni vykazovali vážné poruchy chování spojené se středně těžkým a těžkým poškozením mozku a byli vybráni kvůli problémům s nájemním bydlením právě kvůli svému chování. Čtyřem účastníkům z první skupiny byla poskytnuta individuální specializovaná péče, rekreace, implementační plán k zvládání jejich chování. Tyto iniciativy byly podpořeny týmem vysoce odborného personálu (včetně specialisty na neuropsychologický případový management). Účastníci v kontrolní skupině pokračovali ve svém běžném životě bez intervencí (kromě zapojení do zmíněných výzkumných hodnocení).

 

Výsledky

Demografická data získaná před výzkumným pokusem ukazují na rozšíření souběžně se vyskutujících psychických nemocí 78%, agresi 100%, vážné poškození exekutivních funkcí 93%, pokračující nadměrné pití 100%, přičemž 29% účastníků samo sebe označilo za osobu, která má problém s alkoholem. Předběžné výsledky konzervativně odhadují více než 50 % úspěch v přechodu účastníků do většinových specializovaných služeb a přibližně 70 % zlepšení v oblasti zdraví a duševní pohody u účastníků, kterým byla poskytnuta péče. Konzumace alkoholu byla sníženo o přibližně 70%.

 

Závěry
Tyto úspěšné výsledky v podstatě vedly k většímu pochopení toho, co lze dosáhnout prostřednictvím vysoce podporujícího modelu rezidenční péče. Došlo také k posunu důrazu a směru z tradičních modelů, jejichž cílem je poskytnout dlouhodobou rezidenční péči, k malému počtu osob, k více inovativnímu, intenzivnímu přechodnému modelu, který by mohl podporovat mnoho jednotlivců tak dlouho, jak je potřeba, aby člověk mohl udělat krok níže a zapojit se do většinové specializované péče.

 

Odkaz:

https://ibia.conference-services.net/reports/template/onetextabstract.xml?xsl=template/onetextabstract.xsl&conferenceID=1677&abstractID=343208