pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Použití dialektické behaviorální terapie při práci s osobami po poškození mozku

Autoři: Elaine Hughes Dobles, Stephanie A. Kolakowsky-Hayner, Christina M. Peters, Christopher M. Schaub; Remed Recovery Care Centers, Velká Británie

 

Cíle

Lidé po poškození mozku často zažívají přetrvávající funkční problémy, které mají dopad na jejich celkovou kvalitu života. Patří mezi ně kognitivní poškození, fyzické obtíže, poruchy chování a nestabilní nálady. Poruchy chování mohou zahrnovat nedostatek motivace, inhibici, špatný sebemonitoring, podrážděnost, apatii, agresivitu, deprese, úzkost, nedostatečné vědomí, neklid, sexuální problémy, zneužívání návykových látek. Přestože některé problémy jsou vyřešeny relativně brzo po poranění, ví se, že jiné mohou přetrvávat i deset let a více. Nestabilní nálady a slabé zvládání dovedností ovlivňují schopnost účastnit se a uspět v rehabilitaci po poškození mozku, schopnost zůstat střízlivý, schopnost rozvíjet a udržovat mezilidské vztahy. Dialektická behaviorální terapie byla vyvinuta pro osoby s hraniční poruchou osobnosti a používá kognitivně behaviorální techniky s cílem snížit emoční reaktivitu a zlepšit zvládání dovedností. Používá všímavost (mindfulness), toleranci vůči strachu (distress tolerance) a přijetí (acceptance). Profesionálové v rehabilitačním procesu osob po poškození mozku sdílí podobné cíle, tj. zlepšit stabilitu nálady a nakonec vytvořit život, který stojí za to žít.

 

Metoda

Dialektická behaviorální terapie byla použita u ženy ve věku třicet šest let, která byla dvacet let po poškození mozku. Stále u ní přetrvávalo zneužívání návykových látek, nestabilita nálady, špatné zvládání dovedností, nedostatek vědomí a vztahové problémy. Techniky dialektické behaviorální terapie byly zakomponovány do strukturovaného behaviorálního analytického přístupu s cílem vyhodnotit přetrvávající stav.

 

Výsledky

Kombinované použití strukturovaného plánu a přizpůsobených technik dialektické behaviorální terapie se ukázalo být úspěšné – napomohlo klientce projít komunitním rehabilitačním programem následné péče, který intenzivně využíval terapeutické metody. Výsledky zahrnovaly úspěšný postup v přizpůsobeném programu dialektické behaviorální terapie, zlepšení sebemonitorování, zvýšení zvládání dovedností, úspěšné dokončení vysoce strukturovaného behaviorálního plánu, udržení střízlivosti více než devět měsíců, návrat do dobrovolnické práce a zvýšení nezávislého života.

 

Závěry

Tento jedinečný přístup k multidisciplinární následné rehabilitaci u osob po poranění mozku by mohl být užitečný u dalších osob s poruchami chování a emoční nestabilitou po poškození mozku. Zlepšení ve zvládání dovedností, emoční a behaviorální nestabilitě, střízlivosti a celkovém vědomí by mohlo zvýšit kvalitu života po poškození mozku.

 

Odkaz:

https://ibia.conference-services.net/reports/template/onetextabstract.xml?xsl=template/onetextabstract.xsl&conferenceID=1677&abstractID=353602