pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Výzkumná studie politického zmocňování (empowerment) a hlasování mezi lidmi po poškození mozku

Autoři: Christine Davis 1, Julia Nelson1, Mark Hirsch2, Flora Hammond2, Jason Karlawish3, Lisa Schur4, Douglas Kruse4, Andrew Ball5
1University of North Carolina, 2Carolinas Rehabilitation, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, 3University of Pennsylvania, School of Medicine, Penn Memory Center, 4Rutgers University, School of Management and Labor Relations, 5Carolinas medical Center, NorthEast Rehabilitation

 

Cíle

Volební právo je jedním ze základních práv v demokracii. Každý hlas se počítá. Míra volební účasti mezi lidmi s postižením je nižší než u obecné populace. Vědci tvrdí, že lidé s kognitivními poškozeními a komunikačními problémy, jako jsou lidé po poranění mozku, jsou obzvlášt zranitelní, pokud jde o možnost zbavení volebního práva. Nicméně neexistují žádná empirická data o volebních zkušenostech a volební účasti mezi lidmi po poškození mozku ve Spojených státech amerických. Tato studie, sponzorována National Institutes of Health, je první studií na toto téma.

 

Metoda

Vedli jsme 55 hloubkových rozhovorů s lidmi po poškození mozku a 27 rozhovorů s životními partnery, pečujícími osobami, poskytovateli zdravotních a komunitních služeb. Tento přístup jsme použili s cílem zachytit zkušenosti s volební účastí a hlasováním osob po poškození mozku během všeobecných voleb v květnu a listopadu 2007a listopadu 2008 při volbě prezidenta v Severní Karolíně. Do těchto voleb se zapojilo 63% účastníků, které jsme pozorovali. Data byla kódována výzkumným týmem za použití pečlivé více krokové zakotvené teorie (grounded theory). Tým tvořili odborníci na mozková postižení, volby, lidé po poškození mozku, rodiny a poskytovatelé služeb pro osoby po poranění mozku.

 

Výsledky

Získaná data naznačují, že lidé po poškození mozku zohledňují při volbách některé stejné důvody jako lidé bez poškození mozku. Chtějí být členem společnosti, který zastává aktivní roli při vytváření budoucnosti země. Pro osoby po poškození mozku volby také představují způsob, jak znovu získat hlas a identitu ztracenou po poranění. Lidé po poškození mozku proto proto potvrzují svoji identitu jako platný člen naší společnosti. Na rozdíl od lidí bez poškození mozku může ale hlasování vyžadovat další zdroje (čas, úsilí, přepravu). Lidé po poškození mozku často zmiňují problémy spojené s hlasováním – nezapomenout volit, připravit se na volby, vyhledat kandidáty a zařídit přepravu do volebních místností. Někteří uvádí také problémy přímo ve volebních místnostech – projít procesem hlasování, zvládnout obtíže s pamětí a zvolit vybraného kandidáta. Hlasování je nicméně také příležitostí znovu získat pocit kontroly. Volby navíc dávají hlas lidem po poškození mozku, kteří mohou mít problémy při komunikaci nebo vyjádření svých názorů.

 

Závěry

Naše data navrhují strategie, jak snížit nebezpečí ztráty volebního práva mezi lidmi po poranění mozku. Patří mezi ně: poskytnout těmto lidem s hlasovacím právem volební lístky a informace o mechanismu volby v předstihu; pomoci porozumět kandidátům a jejich pozicím; poskytnout speciální volební prostor, který bude nabízet více místa a času pro osoby s postižením; zajistit větší a zřetelné volební lístky; poskytnout přepravu do volebních místností; připomínat volby, povzbuzovat a vítat osoby po poškození mozku ve volebních místnostech. Náš výzkum ukazuje, že zapojení účastníci vnímají volby jako způsob, jak vyjádřit/nacvičovat naše práva jako členové společnosti, a proto slouží jako potvrzení sociální inkluze. Každý občan má právo volit, včetně občanů, kteří mají poškození kvůli nechodám a poraněním. Toto právo volit zahrnuje asistenci během volby ve chvíli, kdy má člověk fyzické nebo kognitivní poškození, které volby ztěžují nebo činí méně pravděpodobnou. Volby jsou cesta, prostřednictvím které může každý občan zastávat aktivní roli ve své budoucnosti a budoucnosti své země. Akt volby představuje hlas, možnost vyjádření názorů a vlastní volbu. Představuje jak privilegium, tak právo občanů. Lidé po poškození mozku volí méně kvůli svým fyzickým a kognitivním poškozením. Musí navíc vynaložit úsilí, aby porozuměli procesu voleb a vybrali mezi kandidáty, dostali se do volebních mítností. Jestliže je jim nabídnuta asistence, je pravděpodobnější, že budou volit.

 

Odkaz:

https://ibia.conference-services.net/reports/template/onetextabstract.xml?xsl=template/onetextabstract.xsl&conferenceID=1677&abstractID=353098