pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Výzkumní pracovníci propojili pacientovu zlobu a hněv s poraněním mozku

Hněv a podrážděnost pacientů po mozkové příhodě mohou více souviset s poraněním mozku během mozkové příhody než s depresí po mozkové příhodě; podle studie publikované v Neurology, vědeckém časopise Americké Akademie Neurologie.

Výzkumníci testovali 145 pacientů v průběhu 3 až 12 měsíců po jejich mozkové příhodě. Žádný z pacientů (průměrný věk 60 let) neměl v minulosti mozkovou příhodu nebo depresi. 47 pacientů (32%) přestalo být schopno kontrolovat svůj hněv a agresi po mozkové příhodě. Speilbergerova stupnice, která je uvedena na konci článku, byla použita k posouzení stavu před a po mozkové příhodě. Rozhovory zahrnovaly také informace od příbuzných, kteří žijí s pacienty.

Výzkumní pracovníci kromě toho zkoumali poškození mozku a zjistili korelaci mezi místem poškození a výskytem hněvu a agrese. Neschopnost zvládat hněv a agresi byla často přítomná, když došlo k poškození lézí ovlivňujících frontální lalok.

“Myslíme, že neschopnost kontrolovat hněv a agresi je spíš symptomem poranění mozku než chováním v reakci na mozkovou příhodu, a to dokonce i u pacientů s tělesným postižením”, řekl Jong S. Kim, MD, Oddělení Neurologie, Asan Medical Center, Seoul, Korea. “Hněv a agrese se zdají být behaviorálním symptomem. Ten je způsoben nedostatečnou kontrolou, což souvisí s poškozením mozku, přestože hněv a agrese mohou být způsobeny chováním jiných lidí nebo fyzickým postižením.” Jong S. Kim řekl, že hněv, agrese a další symptom vyskytující se společně při uzdravování pacientů po mozkové příhodě, představují “emoční inkontinenci”, což jsou náhlé výbuchy emocí, které se zdají být neúměrné a nevhodné v dané situaci. Oba symptomy mají tendenci se vyskytovat spolu a souvisí s podobným poškozením mozku.

10-bodů Speilbergerova stupnice hněvu*

  1. Jsem výbušný.
  2. Mám vznětlivou povahu.
  3. Jsem prudký člověk.
  4. Mám vztek, když jsem zpomalen chybami druhých.
  5. Cítím se rozčílený, když nedostanu uznání za dobře odvedenou práci.
  6. Vybuchuji/Nechám se vyvést z míry.
  7. Když se rozčílím, říkám ošklivé věci.
  8. Rozzuří mě, když jsem kritizován před ostatními.
  9. Když jsem frustrován, mám chuť někoho udeřit.
  10. Cítím vztek, když udělám dobrou práci a dostanu špatné hodnocení.

* Pacienti používají hodnocení od 1 do 4, přičemž číslo 4 představuje "téměř vždy". Pomocí stupnice popisují své pocity hněvu před a po mozkové příhodě.

Další materiály (v angličtině) zde.