pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Strava může zlepšit kognitivní funkce

Určité potraviny vás mohou chránit před srdečními nemocemi, některými typy rakoviny nebo jinými onemocněními. Může ale vaše strava chránit také váš mozek v případě mozkové příhody nebo poranění mozku? Nebo udržovat vaše kognitivní funkce a paměť s narůstajícím věkem? Někteří vědci se domnívají, že ano.

 

Carl W. Cotman, PhD z Univerzity v Kalifornii se domnívá, že úloha stravy ve vztahu ke kognitivním funkcím, je velmi opomíjená oblast v neurovědách. Nové výzkumy ale přináší významné objevy, které zdůrazňují důležitost výzkumu zaměřeného na stravu a kognitivní funkce.

 

Potraviny bohaté na antioxidanty mohou udržovat dobré kognitivní dovednosti ve starším věku, jak ukazuje studie na zvířatech, která byla vedena na Univerzitě v Torontu. “Zjistili jsme, že staří psi, kteří měli stravu s vysokým obsahem antioxidantů, vykazovali lepší výsledky v řadě kognitivních testů ve srovnání se psy, kteří tuto stravu neměli. Ve skutečnosti na tom byli stejně jako mladá zvířata, říká P. Dwight Tapp, PhD (Univerzita v Kalifornii). Antioxidanty obsahují vitamín E, C a beta karoten, stejně tak další minerální látky a složky nalezené v potravinách. Bylo prokázáno, že tyto živiny pomáhají snižovat oxidaci, tj. proces, který může zapříčinit poškození buněk a přispět ke stárnutí. Podle zjištění také mohou antioxidanty chránit před některými rakovinami, srdečními nemocemi a dalšími onemocněními, které souvisí s věkem a nejsou neurologická. Tapp a jeho kolegové pracovali ve výzkumu s 39 beagly. U psů, stejně jako u lidí, dochází postupem věku ke kognitivním poškozením. Ztrácí některé ze svých schopností, jako např. schopnost učit se nové informace, zažívají více obtíží s krátkodobou a dlouhodobou pamětí. Výzkumní pracovníci se domnívají, že antioxidant hraje důležitou roli při prevenci nebo zpomalení poškození kognitivních funkcí v souvislosti s narůstajícím věkem. Strava obohacena o antioxidanty překvapivě zlepšila kognitivní schopnosti u starších psů, ale ne u mladých zvířat. To naznačuje, že strava je více efektivní u zvířat, které již mají nějaký stupeň poškození kognitivních funkcí. Studie pokračuje s mladšími psy s cílem určit, zda má strava obecně ochranný vliv na úbytek kognitivních funkcí s narůstajícím věkem.

 

Další výzkumní pracovníci (“Universidad Nacional Auta de Mexico a University Houston-Clear Lake)” hovoří o tom, že strava bohatá na antioxidanty a borůvky může chránit před zhoršením paměti u starších potkanů. Podle novějšího výzkumu snižuje strava obohacena o antioxidanty nárůst proteinu (NF-kappaB) v mozku potkanů. K tomuto nárůstu dochází postupem věku a může za oxidační stres, který nejspíš vede ke stárnutí mozku. Uvedená zjištění jsou v souladu s řadou jiných dat, podle kterých nahromadění oxidačního poškození představuje jeden z klíčových faktorů v procesu stárnutí mozku, přičemž strava obohacená o antioxidanty může tento proces zpomalit.

 

Výzkumní pracovníci z “National Institute on Aging´s (NIA), Gerontology Research Center v Baltimoru, Maryland” zjistili, že borůvky mohou pomoct zmírnit některá funkční poškození po poranění mozku. Podle Edwarda L. Spanglera, vedoucího autora studie, může mít konzumace borůvek a možná i jiných druhů ovoce a zeleniny pozitivní neurologický vliv na stárnutí mozku, Alzheimerovu chorubu a další neurologické poruchy. Ve výzkumu se opět pracovalo s potkany, konkrétně dvěma skupinami mladých potkanů, z nichž jedna byla krmena potravou obohacenou o borůvkový extrakt. Obě skupiny byly vystaveny poškození mozku, potkani pojídající borůvkový extrakt byli následně schopni výrazně lépe plnit zadané úkoly. Autoři studie jsou přesvědčeni, že borůvky obsahují konkrétní doposud neurčenou skupinu bioaktivních chemikálií, které zmírňují funkční následky poranění mozku, včetně ztráty schopnosti učit se a pamatovat si nové události.

 

Také další studie jsou zaměřeny na roli antioxidantů ve stravě. Někteří vědci si dokonce myslí, že “pravé” potraviny, zejména potraviny obsahující vysoké množství antioxidantů, mohou pomoct chránit kosmonauty před poškozením mozku kosmickým zářením během budoucích misí na Mars. Výzkumy také poukazují na to, že některé chemické látky z prostředí, které se dostaly do mnoha našich potravin, například prostřednictvím používání herbicidů a insekticidů nebo z vylučování změkčovadel z plastových potravinových obalů, mohou být škodlivé pro dětí. Chemické látky totiž ovlivňují reprodukční vývoj a oblasti mozku, které jsou zapojeny do procesu myšlení a učení. Jiné studie odhalují neurologické příčiny, proč muži mají tendenci lépe shazovat nežádoucí kila než ženy.

 

Upraveno, kráceno

http://www.neuroskills.com/pr-dietcognition.shtml