pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Společnost diskriminující osoby po poranění mozku

Osoby po poranění mozku jsou vystaveny diskriminaci a předsudkům ve společnosti, podle výsledků průzkumu britské společnosti Headway (organizace pomáhající osobám po poranění mozku, http://headway.org.uk). Průzkum proběhl od prosince 2007 do února 2008.

Průzkum, který je považován za první průzkum s cílem zjistit, jak se lidé cítí po poranění mozku, odhalil znepokojující míru izolace, diskriminace a předsudků. Ještě větší znepokojení vyvolala skutečnost, že diskriminace pochází nejenom ze sociálních předsudků, ale také z nedostatku potřebné péče a pozornosti ve zdravotnictví, v sociálních službách a dalších veřejných službách.

60% respondentů mělo podle průzkumu zkušenost s diskriminací v alespoň jedné veřejné službě, jako jsou služby ve zdravotnictví, sociální služby, služby v oblasti dávek nebo zaměstnanosti. Více než dvě třetiny osob po poranění mozku věří, že byly diskriminovány kvůli svému postižení.

“Výsledky průzkumu jsou šokující”, řekl Peter McCabe, ředitel společnosti Headway. “Jsme zděšeni, že s tolika lidmi po poranění mozku je špatně zacházeno ze strany veřejných služeb a že tolik lidí čelí předsudkům v širší společnosti.”

“Před třemi lety vláda zahájila “National Service Framework for Long-term (Neurological) Conditions”. Cílem tohoto rámce je transformovat způsob, jakým služby ve zdravotnictví a sociální služby podporují osoby žijící s dlouhodobými neurologickými potížemi. Výsledky našeho průzkumu jasně ukázaly, že po třech letech bylo dosaženo velmi málo a NSF k dnešnímu dni selhává.”

“Poranění mozku může mít zničující následky, což může často trvat po celý život. Poranění může ovlivnit každou vaši součást: chůzi, myšlení a cítění a může znamenat ztrátu života, který jste kdysi měl, a člověka, kterým jste kdysi byl. Lidé, kteří se snaží vyrovnat s podmínkami, jež mění jejich život, potřebují naši pomoc, přesto ale čelí diskriminaci a předsudkům v jejich každodenních životech. Slyšíme řadu příběhů o tom, jak jsou uživatelé našich služeb často zastrašováni, obtěžováni a zesměšňováni kvůli svým postižením, což je velmi znepokojující v sofistikované společnosti jako je naše.”

Průzkum také odhalil, že téměř polovina osob po poranění mozku ve Spojeném království považuje za obtížné říct druhým lidem, že mají poranění mozku kvůli obklopujícímu stigmatu a předsudkům, kterým jsou vystaveny. To ukazuje na rozsáhlou povahu diskriminace.

“Headway vyzývá všechny poskytovatele zdravotní a sociální péče, aby používaly “Action on Brain Ijnury Week” (http://www.dana.org/brainweek/), urgentně přezkoumali své služby, aby se ujistili, že jsou dostupné pro osoby po poranění mozku. Musí zajistit, aby všichni, kteří poskytují veřejné služby, pochopili, že diskriminace vůči lidem po poranění mozku je nepřijatelná”, řekl Peter McCabe.

Kirsty Offord, která využívá služby společnosti Headway v Nottinghamu, pravidelně čelí předsudkům kvůli svému postižení. “Mé poškození mozku je do značné míry neviditelné. Ještě deset let od poranění stále bojuji s každodenním životem a musím snášet špatné zacházení,” řekla Kirsty Offord. “Byla jsem slovně napadena řidičem autobusu, zatímco jsem se snažila použít svůj zdravotní průkaz, protože si myslel, že jsem podvodnice, byla jsem ponížena pracovníkem v knihovně, když jsem se snažila vyplnit formulář, a mé problémy s motorikou vedou k tomu, že mi je často odmítnut vstup do hospod, protože se domnívají, že jsem opilá.”

“Vědomí toho, že nemůžete dělat nic z toho, co jste dříve mohla, zatočí s vaší sebedůvěrou dostatečně i bez ponižování na veřejnosti. Je se mnou často zacházeno jako s občanem druhé kategorie pouze proto, že lidé příliš rychle odsuzují”, dodala.

Shrnutí:
Průzkum: Zkušenosti se stigmatem a diskriminací mezi lidmi po poranění mozku, Social Neuropsychology Research Group, Unierzita v Exeteru
Výzkumný vzorek: 639
Přehled výsledků:

  • 68% lidí po poranění mozku cítí, že jsou diskriminováni ve společnosti
  • 60% bylo diskriminováno jednou nebo více veřejnou službou
  • 17% nezískalo žádnou podporu od nějakého týmu v sociálních službách
  • 64% je nezaměstnáno
  • 78% se rozpadl vztah po poranění
  • 89% řeklo, že jejich poranění mozku změnilo jejich osobnost
  • 48% považuje za obtížné říct druhým o svém poranění mozku

http://www.headway.org.uk/Society-discriminating-against-brain-injured.aspx
Na uvedených stránkách je také k dispozici podrobnější zpráva k průzkumu.