pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Další důkazy o schopnosti mozku vyrovnat se s poraněním

Najít cestu na nová místa je důležitá schopnost, kterou řada z nás považuje za samozřejmost. Je to také schopnost, která se často ztrácí po poranění mozku, což může mít velký dopad na životy lidí. Dřívější výzkum ukázal, že tato porucha postihuje 30% až 80% osob se získaným poraněním mozku. Nicméně, pouze jedna studie se předtím zabývala rehabilitací schopnosti naučit se cestu.

Nová studie výzkumných pracovníků z Univerzity Birmingham se zabývala účinností běžně používané rehabilitační metody, která se nazývá “bezchybné učení pro výuku hledání cesty” (errorless learning for teaching route finding). Studie, publikovaná v posledním čísle časopisu Neuropsychological Rehabilitation, se pokusila vyvolat situaci z reálného života tím, že zkoumala hledání cesty ve virtuálním městě.

Metoda bezchybného učení spočívá ve způsobu poskytnutí informací, který zabraňuje učícímu se udělat chyby. Jde o učení výhradně prostřednictvím opakované konfrontace se správnými informacemi. Uvedená metoda učení je odlišná od tradiční metody pokus-omyl a ukázala se být obzvlášť účinná při léčbě lidí s poraněním mozku. Ve studii se dvacet lidí se získaným poraněním mozku učilo dvě stejně obtížné trasy ve virtuálním městě inspirovaném městem Nice. Trasy byly prezentovány na Sony Playstation 2. Pro jednu trasu bylo k dispozici úplné navádění a informace byly prezentovány postupně, aby se zabránilo chybám.V případě druhé trasy bylo účastníkům umožněno, aby dělali chyby, učili se metodou pokus-omyl. Výsledky ukázaly, že trasa vybavená pomocí metody bezchybného učení byla mnohem přesnější než ta po metodě pokus-omyl.

Tento výzkum nabízí slibné důkazy, že tak zásadní každodenní schopnost jako je nalezení trasy v novém městě může být účinně rehabilitována po poškození mozku.

 

Reference:

Lloyd, J., Riley, G., Powell, T. (2009) Errorless learning of novel routes through a virtual town in people with acquired brain injury, Neuropsychological Rehabilitation, 19 (1), 98 - 109.

 

Související články na www.navraty.info

http://www.navraty.info/verejnost/pouzitelnost-prostredi-virtualni-reality-simulujici-bankomat-pro-nacvik-u-osob-po-poraneni

http://www.navraty.info/verejnost/virtualni-realita-nacvik-zakladnich-kazdodennich-dovednosti-u-osob-po-poraneni-mozku-pilot

 

http://www.headway.org.uk/rehabilitation-technique-helps-brain-injury-survivors-find-their-way.aspx