pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Konverzní poruchy po otřesu mozku

Autorky: Cara Camiolo-Reddy, Maria Twichell, Hallie Zeleznik, Universita Pittsburgh, Spojené státy americké

 

Cíle

Konverzní poruchy jsou nejlépe léčeny specializovaným interdisciplinárním týmem s cílem zlepšit funkční nezávislost člověka. Autorky příspěvku popisují případ 17 let starého fotbalového hráče s konverzními poruchami po otřesu mozku s následným postkomočním syndromem.

 

Metoda

Autorky, které sestavily léčebný plán během lůžkové rehabilitace, využily retrospektivní přehled k případu z lékařských zpráv, ambulantních terapeutických dokumentací a poznámek z lůžkové rehabilitace a pozorování.

 

Výsledky

Přes normální anamnézu po otřesu mozku byl pacient závislý, pokud šlo o jeho mobilitu, každodenní aktivity a komunikaci po téměř celý rok. Během tohoto období byl v kontaktu s psychiatrem, který zpozoroval negativní léčebný efekt při účasti více specialistů. Pacient se také účastnil ambulantní rehabilitace - fyzioterapie, vestibulární rehabilitace, pracovní terapie a logopedie.

Nakonec byl přijat do lůžkového rehabilitačního zařízení. Zde byl léčen týmem pracovníků, který tvořili psychiatr, fyzioterapeut, pracovní terapeut, logoped, rehabilitační psycholog a neuropsycholog. Jeho terapie měla nový režim. Obsahovala odměňování pozitivního chování, stanovování cílů s očekáváním jejich naplnění, vyloučení léků, socializaci zohledňující návrat do společnosti a věk pacienta. Během tohoto programu se pacient začal významně zlepšovat. V době propuštění byl zcela nezávislý. Program tedy vedl k úplnému funkčnímu zotavení.

 

Závěry

Autorky vyvinuly nový terapeutický režim postavený na multidisciplinárním týmu v lůžkovém rehabilitačním zařízení, jehož cílem bylo obnovit kompletní fungování pacienta s konverzními poruchami po otřesu mozku.

 

Odkaz:

https://ibia.conference-services.net/reports/template/onetextabstract.xml?xsl=template/onetextabstract.xsl&conferenceID=1677&abstractID=356252