pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Použitelnost prostředí virtuální reality simulující bankomat pro nácvik u osob po poranění mozku

Obsluha bankomatu je jedním z nejčastějších úkolů základních každodenních dovedností, které by měl člověk zvládat. Cílem této studie bylo vyhodnotit použitelnost virtuální reality při simulování obsluhy bankomatu během nácviku u osob po poranění mozku. U skutečného bankomatu mohou lidé přijít o svoji bankovní kartu, jestliže třikrát za sebou zadají špatné heslo. Stejně tak musí začít znovu, jestliže se zpozdí s reakcí o více než 30 sekund a jejich karta je odmítnuta. Z těchto důvodů mohou lidé po poranění mozku s odlišnou mírou kognitivních a/nebo motorických dovedností považovat používání bankomatu za problematické, může to u nich vyvolávat pocity úzkosti.

 

Výzkumu, který se skládal ze dvou fází, se zúčastnilo dvacet čtyři osob po poranění mozku, z toho čtrnáct první fáze a deset druhé fáze. První fáze zahrnovala nácvik se skutečným bankomatem, po kterém ihned následovaly instrukce v programu virtuální reality, nebo po instrukcích v programu virtuální reality následoval nácvik ve skutečném prostředí.

 

Ve druhé fázi byli účastníci přiřazeni do dvou skupin. První skupina absolvovala nácvik ve virtuální realitě a druhá skupina ve výukových programech PC. Celkem se uskutečnilo šest hodinových sezení během tří týdnů. Výsledky ukázaly, že průměrný čas na reakci během vyzvedávání peněz byl významně kratší u osob z první skupiny. Výsledky také ukázaly zlepšení u první skupiny, pokud jde o přesnost při přemístění peněz. Podle výzkumných pracovníků je nástroj virtuální reality oprávněný při nácviku uvedené dovednosti u osob po poranění mozku.

 

Autoři: Fong, K.N.K., Chow, K.Y.Y., Chan, B.C.H., Lam, K.C.K., Lee, J.C.K., Li, T.H.Y., Wan, E.W.H., & Wong, A.T.Y.

NeuroEngineering and Rehabilitation, 7, 19-27, 2010

 

Související články  na www.navraty.info

http://www.navraty.info/verejnost/dalsi-dukazy-o-schopnosti-mozku-vyrovnat-se-s-poranenim

http://www.navraty.info/verejnost/virtualni-realita-nacvik-zakladnich-kazdodennich-dovednosti-u-osob-po-poraneni-mozku-pilot

 

Odkaz:

http://www.headway.ie/download/pdf/headway_spring04.pdf