pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Nácvik vnímání emocí u lidí po poranění mozku

Častým následkem poranění mozku je snížená schopnost rozpoznat pocity druhých a adekvátně na ně reagovat, což může vést k problémům v sociálních interakcích, pocitům izolace u řady osob po poranění mozku. Je obtížné tento problém řešit rehabilitací. Nicméně studie publikovaná v “Journal of Head Trauma Rehabilitation” se pokusila tak učinit a to s jistým úspěchem.

Studie byla vedena s 19 účastníky z New Yorku a Jižního Ontaria. Deset účastníků se učilo, jak rozpoznávat emoce z výrazů obličeje (technika známá jako “Facial Affect Recognition/FAR”). Dalších devět účastníků zpracovávalo emoce pomocí psaných příběhů nebo “Stories of Emotional Inference/SEI”. Obě skupiny dokončily šest až devět sezení, jejichž součástí byly i emotivní reakce účastníků na prožitky.

Po nácviku obě skupiny vykázaly významné zlepšení. Účastníci v první skupině (FAR) prokázali výrazné zlepšení schopnosti rozpoznat emoce druhých z výrazů jejich obličejů a z kontextů, ve kterých k nim docházelo. Také druhá skupina (SEI) vykázala zvýšenou schopnost rozpoznat, jak by se oni a druzí cítili v dané situaci.

Podle výzkumníků nácvik může potencionálně zlepšit vnímání emocí u osob po poranění mozku. Nicméně je potřeba další výzkum. Techniky jsou klinicky praktikovány a dávají velký příslib.

Radice-Neumann, Dawn PhD; Zupan, Barbra PhD; Tomita, Machiko PhD; Willer, Barry PhD. (2009) Training Emotional Processing in Persons With Brain Injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation; 24 (5): 313-323.

Anglický text: "Training emotion perception in people with brain injury"