pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Stanovení mezinárodních standardů pro poskytovatele služeb osobám po poranění mozku

Komise pro akreditaci rehabilitačních zařízení “The Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF” je mezinárodní, nezávislý, konzultační proces v oblasti akreditace. Mezi dvě hlavní činnosti patří 1) vytváření a revize standardů pro programy ve zdravotnictví a sociálních službách, 2) zavádění standardů. Organizace CARF byla založena v roce 1966 a v současné době má čtyři kanceláře – dvě ve Spojených státech amerických a dvě v Kanadě. Letos plánuje otevřít novou kancelář v Evropě.

 

Akreditační činnost probíhá v řadě zemí, včetně zemí západní Evropy. Jedinečnost CARF spočívá v tom, že jsou používány stejné standardy bez ohledu na lokalitu, je vytvořena síť poskytovatelů po celém světě. Více informací o akreditačním procesu a dalších činnostech CARF je k dispozici na www.carf.org.

 

V osmdesátých letech organizace CARF zahájila činnost v oblasti služeb pro osoby po poranění mozku. V těchto letech byly vytvořeny původní standardy pro lůžkové programy a takzvané komunitní integrační služby. S rozvojem služeb došlo také k rozvoji standardů. V současné době existují standardy pro programy pro osoby po poranění mozku (“Brain Injury standards”), které mohou být vztaženy k lůžkovým službám, ambulantním programům, komunitním službám, službám v domácím prostředí, rezidenčním službám, službám v oblasti zaměstnanosti a “case managementu”. Vytvořeny jsou také specializované standardy pro dětskou populaci.

 

Akreditační proces zahrnuje posouzení stávajícího stavu, tj. aktuálního fungování, zavádění standardů do systému, zajištění toho, aby se organizace zaměřila na to být dobrým poskytovatelem, měla systematický přístup k informacím, které ji povedou k lepšímu výkonu, a příležitosti pro lepší výsledky ve prospěch těch, kterým poskytuje služby.

 

V roce 1995 začala organizace CARF pracovat s poskytovateli služeb v Evropě, kde byl o rok později akreditován první program. V oblasti služeb pro osoby po poranění mozku je akreditováno více než 150 evropských programů.

 

V Evropě je délka hospitalizace osob po poranění mozku delší než v Severní Americe. Jedním z důvodů je nedostatek tlaku ze strany plátců na přemístění z jednoho zařízení do druhého. Existuje nicméně narůstající důraz ze strany vlád (jejich plátců) na účinnost a efektivnost lůžkové péče. Z práce s poskytovateli je zřejmé, že délka pobytu v lůžkové péči je daná nedostatkem služeb v komunitě a venkovských oblastech. Mohou existovat nespecializované služby, ale ne služby určené osobám po poranění mozku. Počet odborných rehabilitačních pracovníků pro tuto cílovou skupinu je limitován, ale narůstající. Mnoho organizací v Evropě používá standardy organizace CARF jako průvodce nebo vodítko k rozvoji služeb.

 

Země si v současné době uvědomují, že služby v domácím prostředí, ambulantní a komunitní služby umožňují integraci a zapojení osob po poranění mozku. Organizace CARF také zaznamenala, že ti poskytovatelé, kteří mají komunitní a rezidenční služby nyní hledají osoby po poranění mozku, které by možná nikdy nedosáhly na žádné formální rehabilitační služby, a to z mnoho důvodů včetně nedostatku lůžek rehabilitační péče, diagnózy, která nebyla zaměřena na poranění mozku, rodinám, které se domnívají, že mohou o svého člena rodiny nejlépe pečovat doma. Osoby po poranění mozku, které jsou zapojeny do specifických programů, se začínají učit dovednosti. Ty jim pomohou žít nezávisle, vrátit se do sociálních a pracovních aktivit, získat určitou míru nezávislosti.

 

“The Brain Injury Association of America, BIAA”, asociace reprezentující problematiku poranění mozku ve Spojených státech amerických, vyvinula speciální certifikát pro ty, kteří pracují s lidmi po poranění mozku. V současné době vlastní tento certifikát 4 207 osob v USA a 52 osob z jiných zemí. Certifikát byl široce přijat jako nástroj rozvoje a udržení odborné způsobilosti pro práci v této oblasti. Některé země mimo USA přistoupily k  certifikátu jako ke způsobu, jak zlepšit a rozšířit znalosti o poranění mozku u zaměstnanců na všech úrovních. Spolupráce a práce byla přínosná jak pro poskytovatele služeb, tak pro asociaci poskytující certifikát. Udílení certifikátu zahrnuje osobní školení, přezkoušení a zkoušku. Jestliže účastník zkoušku úspěšně složí, stává se certifikovaným odborníkem. Více informací je možné získat na www.acbis.pro.

 

Mnoho zemí, ve snaze rozvíjet velké množství služeb mimo instituce, rozvíjí rehabilitační strategie, které jsou více obecné. Poskytovatelé služeb osobám po poranění mozku v těchto zemích ale oukazují na potřebu specializovaných služeb, protože ví, že obecný model není dobrý pro osoby po poranění mozku.

 

Svět rehabilitace je malý a svět poskytovatelů služeb osobám po poranění mozku ještě menší. Všichni se můžeme od sebe mnoho naučit, a pokračovat tak v odborném růstu v oblasti poskytování služeb osobám po poranění mozku. “The Brain Injury Association of America, BIAA” je výbornou příležitostí k tomu, udělat svět menší prostřednictvím účasti na konferencích a sdílení vědomostí o tom, co funguje, co se děje v naší části světa, s čím se potýkáme. Jsme si vědomi toho, že bychom mohli a měli sdílet a zlepšit tak naše služby? Jak používáme technologii k šíření inovací a rozvoji služeb pro osoby po poranění mozku?

 

Organizace CARF je potěšena tím, že je součástí konferencí IBIA a dává dohromady poskytovatele, kteří tak mohou diskutovat o tom, co se děje v jejich zemích, podporuje je ve sdílení znalostí a nadšení pro služby osobám po poranění mozku.

 

Autor: Christine MacDonell, CARF, Managing Director, Medical Rehabilitation

 Upraveno a kráceno, celý článek je k dispozici na

http://www.internationalbrain.org/?q=node/122