pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Účinnost muzikoterapie při léčbě osob po poranění mozku

Muzikoterapie je často používána s cílem zlepšit různé deficity u funkcí mozku, zlepšit kvalitu života a pomoct při fyzickém uzdravování. Je to adaptabilní terapeutický přístup, který je založen nejenom na intervenci prostřednictvím hudby, ale také na nedílném vztahu mezi pacientem a terapeutem. Muzikoterapie používá více nástrojů, které jsou zaměřeny na odlišné problémy. Předpokládá se například, že rytmická stimulace sluchu může pomoct při pohybových problémech, hudební improvizace zase při vyjadřování pocitů, zatímco zpěv, motorická a dechová cvičení mohou pomoct při problémech s řečí. Dokonce pouhý poslech hudby má pomáhat při zvládání bolesti, což je notoricky problematické u některých případů.

 

V minulosti proběhlo několik menších studií, které zjišťovaly užitečnost muzikoterapie. Definitivní závěry ale nebyly dosaženy. Nadace Cochrane proto nedávno vytvořila rozsáhlý přehled, který obsahuje výsledky dřívějších studií s cílem nabídnout celkový obrázek o účinnosti muzikoterapie. Přehled zahrnuje sedm studií o vzorku 184 pacientů. Všechny osoby byly starší 16 let se získaným nedegenerativním poraněním mozku po narození a byly zapojeny do rehabilitačních programů s muzikoterapií. Kombinací výsledků ze studií bylo vyvozeno několik závěrů, podle kterých může být muzikoterapie účinná při léčbě obtížné chůze u pacientů po mozkové mrtvici. Nicméně účinnost muzikoterapie v dalších problematických oblastech a při léčbě jiných typů získaného poranění mozku nebyla prokázána. Je tedy potřeba další výzkum.

 

Autoři studie:

Bradt J, Magee WL, Dileo C, Wheeler BL, McGilloway E. (2010) Music therapy for acquired brain injury (review). The Cochrane Library Issue 7; http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006787/pdf_fs.html.

Upraveno, kráceno.

Odkaz:

http://www.headway.org.uk/music-therapy-after-brain-injury-a-systematic-review.aspx