pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Lidé s poruchou paměti se úspěšně naučili psát na klávesnici

Výzkum 'Učení lidí s poruchou paměti psát na klávesnici: Získání užitečného komplexu motorických dovedností', zveřejněný v časopise Neuropsychological rehabilitation (2008), nabízí povzbuzující důkazy, že lidé s vážnou poruchou paměti se mohou naučit komplexní motorické dovednosti, které mohou využít v reálném světě. V uvedeném výzkumu pracovníci použili metodu bezchybného učení (errorless learning techniques) k tomu, aby naučili dvě osoby s poruchou paměti psát na klávesnici.

Problémy s pamětí patří mezi nejčastější problémy po poškození mozku. Paměti, které jsou obvykle postiženy, jsou sémantická paměť (paměť pro fakta) a epizodická paměť (paměť pro minulé události v životě člověka). Paměti závisí na oblastech mozku situovaných v mozkové kůře (povrch mozku, který je snadno poškozen). Nicméně třetí paměť, procedurální paměť, se opírá o hlouběji položené oblasti mozku, které jsou méně často poškozeny. Tzn., že procedurální paměť, která je zodpovědná za učení se komplexním dovednostem, jako je jízda na kole nebo hraní na hudební nástroj, často zůstává po poranění mozku nedotčena.

Dříve se myslelo, že je nutné zpracovat nové dovednosti vědomě v epizodické a sémantické paměti před jejich postoupením do více nevědomé a automatické procedurální paměti. K tomu dochází pomocí metody pokus-omyl, při které se člověk učí tím, že dělá chyby a ty opravuje. To je velmi obtížné pro někoho s poruchou paměti, protože si nemůže pamatovat své chyby a je odkázán k tomu, aby je opakoval. Nicméně novější výzkum prokázal, že je možné naučit se motorické dovednosti bez jejich uložení do vědomé paměti, a postupné učení metodou bezchybného učení, které minimalizuje chyby, může vést ke zlepšení v dovednostech. Výzkum se ale zaměřil na laboratorní úkoly s malou nebo žádnou pozorností skutečnému světu.

Nedávná studie, Mary Todd a Corinne Barrow z Univerzity v Boltonu, měla za úkol ověřit účinnost metody bezchybného učení dvou lidí s poruchou paměti psát na klávesnici. Jde o motorickou dovednost, která je užitečná v každodenním životě. Do výzkumu byla zapojena žena s těžkou poruchou paměti v důsledku operace levého spánkového laloku kvůli epilepsii a muž, který měl arachoidální krvácení. To vedlo k problémům zapamatovat si nedávné události a dokonce jména členů rodiny. Ani jeden z nich neměl zkušenost s psaním na klávesnici a oba účastníci a jejich rodinní příslušníci vyjádřili vážné pochyby o své schopnosti naučit se tuto dovednost. Kontrolní skupinu tvořili dva účastníci, bez poškození mozku, kteří také neměli žádnou zkušenost se psaním na klávesnici.

V rámci výzkumu proběhl třiceti týdenní kurz. Každý týden proběhla dvě sezení, během kterých se používal adaptovaný výukový software a metoda individuální výuky. Způsob výuky, byl navržen tak, aby eliminoval chyby a pokusy o vědomé zapamatování. Proběhl ve třech stupních. První stupeň zahrnoval postupné učení pozic kláves bez dívání se na klávesnici prostřednictvím základní sady frází. Druhý stupeň měl upevnit a rozšířit stupeň první pomocí rozšíření slovních frází. Třetí stupeň zvětšil rychlost a přesnost. Předem stanovená kritéria měla být dosažena před postoupením k následujícímu stupni.

Ke konci kurzu všichni účastníci dosáhli kritéria pro každý stupeň. Výkonnost účastníků s poraněním mozku a bez poranění byla téměř identická s průměrným počtem dvaceti slov za minutu a 90 % přesností. Účastníkům po poranění mozku se dokonce podařilo dosáhnout třiceti slov za minutu, žena dosáhla dokonce 32 slov za minutu s 98 % přesností. Tento úspěch je o to pozoruhodnější, že žena se po šesti měsících stále nemohla spolehnout na to, že si vybaví jméno výzkumného pracovníka nebo mnoho frází, které napsala stokrát.

Trvanlivost nové dovednosti byla dokázána tím, že účastníci byli po dvanácti měsících testováni. V tomto čase všichni účastníci výzkumu ovládali dovednost psaní na klávesnici a úspěšně používali neadaptovaný software. Všichni používali psaní na klávesnici ve svém každodenním životě k psaní dokumentů a posílání emailů.

Tyto výsledky dokázaly úžasnou kapacitu mozku učit se navzdory poranění. Poukázaly také na velmi zajímavou možnost používat metodu při učení jiných komplexních dovedností jako je hraní na hudební nástroj.

Odkaz
Todd, Mary and Barrow, Corinne (2008) 'Teaching memory-impaired people to touch type: The acquisition of a useful complex perceptual-motor skill', Neuropsychological rehabilitation, 18:4, 486 - 506. http://www.headway.org.uk/People-with-memory-impairment-successfully-tau...