pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Dobrovolnická práce a psychické zdraví po poranění mozku

 

Cílem studie, která prokázala význam aktivity po traumatickém poranění mozku (včetně dobrovolnické práce), bylo srovnat dlouhodobý psychický stav osob po traumatickém poranění mozku rozdělených do tří skupin. První skupinu tvořili lidé, kteří byli pravidelně aktivní, ať již prostřednictvím práce či studia. Druhá skupina byla složena z osob, které nebyly sice zaměstnané, ale vykonávaly dobrovolnickou práci. Osoby ve třetí skupině nevykazovaly žádnou činnost.

 

Výzkum, kterého se zúčastnilo 208 účastníků ve věku od 16 let s lehkým až těžkým traumatickým poraněním mozku, se zaměřil na měření stavu úzkosti, deprese, kognitivních poruch, podrážděnosti/hněvu, únavy, poruch spánku a vnímání bolesti.

 

Osoby, které byly po traumatickém poranění mozku aktivní, vykazovaly významně vyšší úroveň duševní rovnováhy než osoby bez aktivity. Uvedené platilo i u osob, které se nevrátily do zaměstnání, ale byly zapojeny do dobrovolnické práce.

 

V závěru studie je uvedeno, že dobrovolnictví je spojeno se zvýšenou duševní pohodou. Osoby po traumatickém poranění mozku by proto měly být podporovány v dobrovolnické práci.

 

Autoři: Ouellet MC, Morin CM, Lavoie A.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19625865?log$=activity