pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Včasná intervence má zásadní význam v prevenci sekundárního poranění mozku

Článek publikovaný v časopise Trauma se zabývá léčebným postupem u lidí po vážném traumatickém poranění mozku v akutním stavu. Zřetel je kladen na strategie, u kterých se prokázalo, že minimalizují sekundární poranění mozku.

K vážnému traumatickému poranění mozku vzácně dochází bez zranění, která z mnoha důvodů mohou vést k sekundárním poraněním mozku. Například snížení nebo zvýšení krevního tlaku v mozku může vést ke smrti velkého množství mozkových buněk. Poranění obličeje může vést k ucpání dýchacích cest a způsobit hypoxii zranění v důsledku nedostatku kyslíku, což může být také způsobeno poraněním srdce a plic. Ve Velké Británii dochází týdně k více než 1000 vážným traumatickým poraněním s až 60% poraněními hlavy. Výsledky národního posudku úrazových center zdůraznily prostor pro zlepšení více než poloviny center, zejména pokud jde o poranění hlavy. Zatímco nelze mnoho udělat pro změnu primárního poranění, efektivní řízení s cílem snížit sekundární poranění může významně zlepšit výsledky.

Mnohem dřívější výzkum se zaměřil na zjištění farmakologických faktorů zaměřených na snížení sekundárních poranění. Výzkum zdůraznil důležitost včasného zavedení jednoduchých opatření, jako je snížení tlaku v lebce a včasná neurochirurgická léčba. Opatření jsou však v současné době k dispozici u méně než poloviny případů.

Odkaz: Cowley & da Silva (2008). Prevention of secondary brain injury following Head Trauma, Trauma, Vol. 10, No. 1, pp. 35 - 42.

Anglický text: "Early intervention crucial for prevention of secondary brain injury".