pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života FB EN

Reakce rodiny na poranění mozku

Často bylo řečeno, že poranění mozku ovlivňuje celou rodinu nejenom jednotlivce. Musí se projít mnoha odlišnými stádii od základního šoku ze zprávy o poranění k případné akceptaci toho, že věci mohou být nyní velmi odlišné – jak pro osobu po poranění mozku, tak pro celou rodinu.

 

Fáze rodinné emocionální reakce

  1. Šok, panika, popření. “Bože, prosím, ať žije.”
  2. Úleva, euforie, popření. “Bude v pořádku.”
  3. Naděje. “Stále dělá pokroky, ale jde to pomalu.”
  4. Uvědomění si reality. “Už nikdy nebude jako dřív.” Zlost, deprese, smutek.
  5. Akceptace, poznání. “Naše životy jsou nyní velmi odlišné.”

 

Život s poraněním mozku

Někdo by mohl říci, že rodiny jsou skutečné oběti a často trpí víc než člověk po poranění mozku, protože je větší pravděpodobnost, že mají přesný pohled na problém. Žádná rodina není připravena na poranění mozku, většina rodin má již řadu problémů před tím, než musí začít zvládat problémy související s poraněním mozku. Výzkumy následků vážného poranění mozku na další členy rodiny poskytují určité údaje o rozsahu těchto obtíží. Následující stojí za zmínění:

Je pravděpodobné, že blízcí rodinní příslušníci zažívají vysokou míru úzkosti a deprese během let následujících po poranění mozku. Postupem času se často snižuje jejich schopnost zvládat problémy, zejména emocionální a behaviorální.

Manželé se často cítí izolováni a chyceni v manželství, ve kterém nejsou jejich emocionální potřeby naplňovány. Někteří to popisují, jako kdyby nebyli ani ženatí/vdané, ani svobodní/svobodné. Vztahy jsou pod obrovskou námahou a odhaduje se, že něco mezi 20 a 50 % všech manželství, ve kterých je jeden z partnerů po vážném poranění mozku, končí rozchodem.

Děti často zažívají emocionální problémy, vedle zvládání počátečního traumatu a následného obtížného chování svého rodiče po poranění mozku, jsou jejich vlastní potřeby často opomíjeny, což může vést ke zhoršení výsledků ve škole.

Rodiny potřebují pozornost, vzdělávání, poradenství a podporu, jestliže mají přežít, přeskupit a znovu vybudovat své životy. Některé rodiny to zvládají lépe než jiné, ale všechny mají obtíže. Neexistuje žádný normální způsob, jak reagovat na poranění mozku. Tvrzení, že lidé se v mimořádných situacích chovají neobvykle, je bezpochyby vhodné.

Zdá se, že nejlépe zvládají situaci lidé v rodinách a vztazích, kteří mají dvě specifické vlastnosti: Za prvé, mají schopnost být flexibilní, nejsou pevně vázáni na to, jak by věci měly být, ale jsou schopni přijímat změnu a brát ji jako výzvu. Za druhé, mají schopnost komunikovat otevřeně a upřímně, přímo vyjadřovat jak pozitivní, tak negativní emoce, rozpoznávat vlastní potřeby a potřeby ostatních uvnitř rodiny. Jestliže má rodina tyto charakteristiky flexibility a otevřené komunikace, pak je možné, že prostřednictvím krize z poranění mozku dojde k posílení rodiny, která se musí s touto krizí vypořádat.

 

Křehkost života může dát zcela novou perspektivu a intenzitu lásky, která existovala před poraněním mozku. Přítomnost člověka s postižením v rodině často přináší nové vnímání a uvědomění si dalších členů rodiny. Často se říká, že zkušenost s poraněním hlavy má tendenci silná manželství a vztahy posílit a problémové vztahy více zkomplikovat.

 

Odkaz:

http://www.headway.org.uk/Family-reaction-to-a-brain-injury.aspx