pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Praktické rady pro komunikaci s lidmi s afázií

Afázie výrazně ovlivňuje způsob komunikace s okolím. Vhodným využitím stávajících  komunikačních možností dokáže postižený afázií stále komunikovat s okolím a naopak.

 

Jak pro člověka postiženého afázií tak pro jeho okolí se toho ze dne na den hodně změní. Tyto změny jsou pro každého těžké. Z důvodu afázie je však obtížné si o těchto změnách spolu povídat. Jak člověk s afázií tak jeho protějšek si musí zvyknout  na nový způsob vzájemné komunikace.

 

Vzájemná komunikace nyní vyžaduje více trpělivosti. Zdaleka ne všichni tuto trpělivost mají. Je velmi důležité se podívat na možnosti jak lze lépe komunikovat s osobou postiženou afázií. Oba komunikační partneři si budou muset zvyknout na jiný způsob komunikace.

 

Rady jak vylepšit komunikaci

 

Nejdříve se zamyslete nad tím, co jste dělali, když jste byli v zahraničí a potřebovali se domluvit. Například aby cizinec hovořící s vámi mluvil pomaleji. Také pomáhá, když předem víme, o čem rozhovor bude. Když se ptáte na cestu a dotazovaný nám cestu načrtne, je pro nás také jednodušší pochopit, co má na mysli.

 

Zajistěte klidné prostředí. Zvuky z rádia, televize nebo jiný hluk může rušit.

Navažte nejdříve oční kontakt a s rozhovorem nespěchejte.

Mluvte pokud možno co nejvíce v krátkých jednoduchých větách a zdůrazněte nejdůležitější slova ve větě a napište je. Nakreslete například jednoduchý obrázek. To pomáhá lidem s afázií porozumět vašemu sdělení a zapamatovat si ho. A kromě toho pak může za pomocí obrázku později ostatním sdělit na čem jste se domluvili. Vždycky si ověřte, zda-li vámi sdělené informace byly pochopeny a zopakujte případně na čem jste se domluvili na základě pořízených poznámek.

Pobídněte člověka s afázií, aby se nebál „mluvit rukama nohama.“ Nejde o to, jakým způsobem se vyjádří, ale aby jste mu porozuměli. Často pomáhá, když vy sami při mluvení používáte gesta nebo ukazujete, o čem mluvíte. K tomu vám pomůže například kapesní jazykový slovník nebo konverzační příručka. Klaďte jednoduché otázky a dejte vašemu rozhovoru určitou strukturu. Nejdříve se zeptejte o kom to je, poté co se stalo a eventuálně kde nebo kdy.

 

Nikdy komunikaci s lidmi postižených afázií nevzdávejte! Je důležité spolu zkoušet mluvit. Komunikace je pro všechny lidi životně důležitá, včetně lidí s afázií!

 

Někdy je praktické při mluvení používat různé pomůcky. Při cestě do zahraničí si s sebou ostatně bereme také cestovní příručky? Fotky, obrázky, seznamy slovíček, slovníčky, konverzační příručky toho mohou mnoho objasnit.

 

Také můžete se svým komunikačním partnerem vytvořit například „ komunikační sešit.“ Což je sešit kam lidé z okolí člověka s afázií píšou nebo kreslí, na čem se s ním domluvili. Člověk s afázií tak má vždycky při ruce pomůcku k zapamatování si. Do tohoto sešitu se také mohou zapsat již dříve zjištěné věci. V případě potřeby je pak zpětně dohledá a odkáže na ně.       

 

Odkaz: http://www.afasie.nl/new/?cat=afasie&nr=8