pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Podpůrné technologie pro osoby po poranění mozku

Autor: Neid Dundon, výzkumný pracovník organizace Headway (www.headway.ie), vysvětluje, jak nová technologická zlepšení mohou pomoct lidem po poranění mozku v jejich každodenním životě

 

S rozvojem vědy a technologie se schopnost zařízení, která mohou pomoct lidem v pohybu, komunikaci nebo jiných funkcích každodenního života, zvyšuje. Poranění mozku je jednou z oblastí, pro kterou nové a stále se rozvíjející technologie mohou být užitečné. Jde o technologie, které jsou uzpůsobeny tak, aby pomohly lidem s fyzickými, psychickými a emočními problémy po poranění mozku. Rozmanitost těchto technologií, vyvinutých během desítek let výzkumu a vývoje, reaguje na rozmanitost poškození, kterou sebou poranění mozku přináší. Například elektrické vozíky už nějakou dobu pomáhají lidem s celkovými pohybovými problémy, zatímco jiné specifické technologie vznikly za účelem pomoct s jemnějšími motorickými činnostmi, jako je například otáčení stránek v knize. S nástupem počítačů a laptopů došlo k rozvoji zařízení a programů, které pomáhají při problémech v komunikaci (včetně čteček a speciálních klávesnic). Řada technologií také reaguje na problémy se zrakem (od vizuálních po sluchové pomůcky).

 

Typické pomůcky proto spadají do dvou základních kategorií: vnější a alternativní. Vnější obecně znamená, že nová technologie pomáhá s činností, kterou člověk nemůže vykonávat (například budík, který upozorňuje lidi s poškozenou pamětí, kdy si vzít léky). Druhá metoda se zaměřuje na schopnosti, které nebyly ohroženy (například počítače ovládané pomocí hlasu pro osoby, které nemohou používat klávesnice).

 

Novější vynálezy v oblasti podpůrné technologie pro osoby po poranění mozku se zaměřily na konkrétní kognitivní problémy. Patří sem například problémy s pozorností, pamětí, exekutivními funkcemi, sebekontrolou. Nejnovější technologie typicky spadají do kategorie vnějších podpůrných zařízení v tom smyslu, že většinou na sebe berou vnější odpovědnost za člověka (iniciace, sledování, řízení činnosti, udržení denních informací). Palm PC, iPhones, zařízení Blackberry a další přenosná zařízení, která v sobě zahrnují obsáhlý systém upomínek, pomáhají uživatelům s realizací požadovaných denních aktivit. Funkce obsažené v těchto zařízeních umožňují překonat problémy s propojením bezprostřední reakce na konkrétní upomínku. Reagují tak na problémy s pamětí a umožňují aplikaci na specifické potřeby každého uživatele.každého uživatele. Důležitější však je, že tato zařízení umožňují uživatelům znovu nabýt část zmocnění (empowerment) a odpovědnosti za své životy. Mohou jim pomoct zvýšit sebevědomí a také snížit stres v situacích, kde dříve hráli při připomínání činností důležitou roli druzí. Čím dál tím více klientů organizace Headway a dalších organizací zapojuje tyty technologie do svých životů s velkým efektem. Jedna nedávná studie, publikovaná v Anglii, se obracela na člověka s vážným poškozením mozku po autonehodě, kterému se podařilo dosáhnout relativně nezávislého života poté, co mu po poranění musela být nejdříve poskytována individuální péče. K tomuto došlo díky 147 upomínek během týdne, které do jeho života zavedl speciální systém.

 

S rozvojem těchto technologií je důležité nezapomenout, že výběr systému pro každého člověka bude vyžadovat pečlivé plánování, aby bylo zajištěno, že zařízení, které je jednoduché používat, důkladně otestováno, zahrnuje záchranný plán nebo podporu, nezbytně vede ke zlepšení kvality života.

 

Upraveno.

Odkaz:

http://www.headway.ie/download/pdf/making_headway_winter2010.pdf