pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Pobytová akce 2023

V týdnu od 14. do 18. 8. 2023 jsme na pobytovém soustředění, ambulantní služba (sociálně terapeutická dílna ani sociální rehabilitace) tento týden není v provozu.

 

Pobytové soustředění je určeno pro osoby s tělesným zdravotním či kombinovaným postižením, osoby s chronickým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s poruchou autistického spektra, osoby s duševním onemocněním ve věku od 18-70 let. Zájemcové osobní cíle se shodují s obecným nastavením pobytu.

nabízí prostor pro intenzivní nácvik činností zaměřených na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti. 

 

Rámcová témata a program pobytu 

- zdravé stravování a vaření, seznámení se základy racionálního jídelníčku

V rámci programu se budou učit o jednotlivých surovinách, vhodné skladbě jídelníčku s ohledem na obecná doporučení racionálního jídelníčku. Klienti budou zapojeni do přípravy jídla. Klientům budou přiměřenou formou předávány informace o vhodné úpravě potravin.

- pohyb jako součást běžného dne

Účastníci se v rámci svých možností účastní vycházek a výletů po okolí. V rámci programu se bude klást důraz na přirozený pohyb (chůze, pohyb při běžných denních činnostech, pracech). S ohledem na pohybové možnosti klientů bude program doplněn o pohybovou aktivitu, která bude zaměřena například na lehké protažení, relaxační techniky, společenské pohybové hry

- nácvik mimo sídlo Dílen tvořivosti, o. p. s. a jejich sociálních služeb 

Účastník si zkusí pobyt mimo své známé prostředí bez svých primárních poskytovatelů péče a podpory. Vyzkouší si v jiném prostředí běžné úkony během dne (základní úklid, vaření, nákup, osobní hygiena, plánování denních činností), ale i cestování se skupinou. Pobyt jim umožní nácvik dohody o míře podpory s jinými asistenty. Účastníci si mohou vyzkoušet a rozvíjet dovednosti v následujících oblastech

- péče o domácnost/pokoj, prostředí, ve kterém pobývám

příprava jídla

- samostatný pohyb/zdravý pohyb/rehabilitační cvičen

- komunikace

- zjistit něco nového o zdravé stravě a pohybu

- účastnit se výletů do blízkého okolí

 

Akce se koná za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a laskavé podpoře Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.