pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Svépomocná skupina v programu Návraty

Mnohdy není lepší péče, než té sebepéče. Dílny tvořivosti nabízí zapojení do 

 

Svépomocné skupiny pro cílovou skupinu lidí s různou kombinací diagnóz a postižení, vč. závažného duševního onemocnění

 

Společným cílem námi nabízené podpory je poskytnout bezpečné prostředí pro sdílení a výměnu zkušeností, vzájemné posilování kompetencí potřebných pro zvládání náročných situací, prostor pro péči o sebe, možnost získat informace týkající se možností zapojení člověka se zdravotním znevýhodněním do přirozeného způsobu života, zprostředkování kontaktu na odbornou péči a informace z celého spektra ucelené rehabilitace, ze sociální, zdravotní, právní i psychologické oblasti.

 

Zájemci se mohou hlásit, příp. získat bližší informace, na mailu castulik@dilnytvorivosti.cz, mob. 608 372 796.

Budete vítáni.

 

Projekt je realizován za podpory odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy.