Rozšíření podpory našich klientů v rámci služby sociálně terapeutická dílna

K 31. 8. 2016 jsme ukončili poskytování registrované sociální služby sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením. Aktuálně pracujeme na aktualizaci metodiky sociálně terapeutické dílny, posílení odborného personálu a rozšíření nabídky podpory poskytované v rámci této služby.