pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu

a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze

Naší službou sociální rehabilitace jsme se stali partnerskou organizací projektu, jehož hlavním cílem je podpora

lidí s postižením, seniorů a ostatních klientů při přechodu ze zařízení s nedostatečnými standardy pro poskytování sociálních služeb do prostředí, které jim umožní žít běžným a přirozeným způsobem života.

Modernizace systému péče o uživatele pěti příspěvkových organizací ústavního typu s pobytovými službami, lokalizovaných mimo území hl. m. Prahy, na služby terénního nebo komunitního typu v domácím prostředí, které budou odpovídat potřebám klientů, a současně posílení podpůrných sociálních služeb, které budou moci klienti využívat pro zajištění plnohodnotného a dle možností samostatného života.

Mezi klíčové aktivity projektu patří:

- rozšíření kapacit a zvýšení flexibility terénních a ambulantních sociálních služeb, aby zajišťovaly odpovídající podporu pro uživatele, kteří se hlásí do nebo odcházejí z pobytových služeb mimo hl. město Prahu, a spolu s tím podpořit spolupráci mezi registrovanými sociálními službami, službami úřadů, mimo jiné pomocí zavádění case managementu

- posílení kapacit sociálních služeb

- podpora vzdělávání a strategického řízení

- rozvojové plány a individuální plánování podpory

- průběžná podpora opatrovníků

- rozvoj objektů pobytových zařízení

- plánování rozvoje pracovníků v tzv. ústavních zařízení a plánování podpory pro osoby, které se nevrátí do Prahy

Registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662              

více informací k projektu na https://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/evropsky_socialni_fond/projekt_transformace/index.html

Dalšími našimi partnery v procesu zavádění sociální rehabilitace jsou Nadace člověk člověku, ČSOB.