Přijďte mezi nás

Uvolnilo se nám místo v sociálně terapeutické dílně! Přijďte poznat nové přátele a tvůrčím způsobem s námi strávit každé čtvrteční dopoledne.