Oblastní podpora České spořitelny

Příspěvek ve výši 20 000,- na podporu programu Návraty předvánočně věnovala Nadace České spořitelny. Děkujeme. Velmi si ceníme nabídky k další spolupráci a možné podpoře.