pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Výstupy projektu Na cestě do práce

Lidé se zdravotním postižením mají málo příležitostí najít zaměstnání. Možnost pracovat je pro ně přitom velmi důležitá. Pomoci s řešením tohoto problému chce projekt Dílen tvořivosti Na cestě do práce.

Cílovou skupinou jsou lidé po poranění nebo poškození mozku (zejména osoby po úrazech hlavy či po nádorových i jiných onemocněních mozku) a lidé s různými méně obvyklými kombinacemi diagnóz a postižení (mentální postižení a psychiatrická diagnóza, smyslové a mentální postižení).

Projekt po dobu jednoho roku nabízel soustavnou přípravu na nové uplatnění těm, kdo se kvůli následkům poškození mozku nemůžou vrátit k svému původnímu povolání anebo kvůli svému zdravotnímu postižení obtížně nacházejí uplatnění na trhu práce. Stavíme přitom na na třech vzájemně provázaných pilířích:

1. průběžný nácvik pracovních a sociálních dovedností v sociálně terapeutické dílně

2. individuální práce v rámci pracovního poradenství

3. reálná příprava na budoucí zaměstnání na tréninkovém pracovišti 

Sociálně terapeutická dílna nabízí zlepšování pracovních schopností, konkrétně výrobu drobných dárkových a dekorativních předmětů. Ve skupině zároveň probírají rozhovory týkající se zaměstnání: Jakou mzdu můžu čekat? Jak dlouhá je pracovní doba? Kdy mám nárok na dovolenou? Jaká mám pracovní práva a jaké povinnosti? V dílně se klienti učí spolupracovat a komunikovat s kolegy, dodržovat harmonogram pracovního dne nebo zhodnotit vlastní práci. Většina klientů dílny uvažuje o pracovním uplatnění především na chráněných pracovních místech. Dosud jsme v projektu podpořili 12 klientů. 

V pracovním poradenství si klienti ujasňují své zájmy a možnosti, sestavují svůj profesiogram, učí se napsat pracovní životopis, motivační dopis, pracovat s diářem, cestovat do zaměstnání. Nedílnou součástí je i simulace  pohovoru se zaměstnavatelem a vyhledávání vhodného pracovního místa. Podporu pracovního poradenství využilo 5 klientů. 

I tréninkové pracoviště - vzorková prodejna s dárkovými předměty - umožňuje získat konkrétní dovednosti. Zaměstnanci se tu naučí a) dovednostem spojeným s provozem obchodu, obsluhou zákazníků a prodejem zboží (prodavačské práce), b) zajištění chodu kanceláře - pomocná administrativa (pochůzky, nákup kancelářských potřeb, kopírování a skenování materiálů, vyhledávání a zpracovávání informací na internetu, rozesílání e-mailů atd.) c) veškerým úklidovým pracím menších kancelářských nebo obchodních prostor (úklidové práce). Součástí je i získávání sociálních dovedností jako je dochvilnost, komunikace s kolegy a nadřízeným, sledování kvality práce. Na tréninkovém pracovišti získalo podporu 5 osob. 

Jak vidí přínosy projektu jedna ze zaměstnankyň tréninkového pracoviště? Absolvovala jsem střední školu s ekonomickým zaměřením a pak jsem marně hledala práci. Chtěla jsme pracovat jako asistentka nebo někde na recepci, ale neumím žádný cizí jazyk, tak jsme začala hledat práci jako prodavačka. Zkusila jsem pracovat v jednom velkém obchodě s módou v nákupním centru, ale bylo tam moc lidí a já potřebuju spíš něco klidnějšího. Tady se učím, jak zboží zabalit a jak ho vystavit, aby vypadalo pěkně. Zkusila jsem si i aranžování výlohy, abych přilákala zákazníky. Umím sama jednat  s lidmi, co přijdou něco koupit, věnuju se jim, aby byli spokojení.“ 

Projekt Na cestě do práce podpořila Nadace OKD a Nadace České spořitelny.