pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Arteterapie v Dílnách tvořivosti má svou tradici

Využívání arteterapeutických technik při skupinové práci se stalo nedílnou součástí námi poskytované podpory již od roku 2004. Arteterapie či svobodné tvoření lidem se zdravotním znevýhodněním (především těm, kteří mají za sebou nějakou traumatickou událost, potíže s vyjadřováním, komunikací) nabízí bezpečné prostředí pro vyjádření se jinými prostředky, než verbálními, svých pocity, sdělení a umožní zpracovat či uvolnit emoce spojené s různými traumaty.

Od roku 2018 probíhají pravidelná "arteterapeutická středeční setkání", která nabízí individuální i skupinové tvoření, s cílem posílit vnímání výtvarné tvorby jako možné formy autorelaxace či arteterapie. Nečiní si ambice analyzovat či diagnostikovat, nabízíme prostor pro svobodné vyjádření, které "léčí" v průběhu samotného výtvarného procesu.

Arteterapeutický ateliér je otevřen všem, kteří přicházejí s otevřenou myslí a chutí tvořit, tedy nezávisle na věku, zdravotním stavu..... Pokud tedy v sobě objevíte onu chuť tvořit a máte ve středu odpoledne (13,30 - 15,00) čas, kontaktujte nás prostřednictvím mailu dilny_tvorivosti@seznam.cz či na mob. 774 372 796, rádi vám sdělíme bližší informace.

Aktivita je součástí projektu "S kondicí hravě", který podpořil Magistrát hlavního města Prahy.