pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Jak by měla vypadat správná rehabilitace u lidí po poranění a poškození mozku?

V ideálním případě by měla být dostupná a efektivní, včasná, komplexní a zahrnovat individuální posouzení potřeb každého pacienta či klienta. Cílem je získat zpět co největší fyzickou, psychickou, sociální a životní pohodu. 
Rehabilitace může probíhat v různých zařízeních – zdravotnických, sociálních, školských ale i v domácím prostředí, může být poskytovaná dlouhodobě i krátkodobě, ale i jednorázově. V akutní fázi jde o záchranu života a stabilizace životních funkcí pacienta. Další (subakutní) fáze pobíhá na běžném lůžku, za přispění lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů a dalších odborníků jako jsou ergoterapeuti, logopedi, psychologové.
Po propuštění ze zdravotnického zařízení je ideální pokračovat v rehabilitaci v rehabilitačním ústavu nebo lázních, na rehabilitační klinice nebo v rehabilitačním stacionáři. V domácím prostředí pak navazuje více či méně dlouhodobá podpora sociálních služeb.
Rehabilitaci má vždy zajišťovat celý tým odborníků, tzv. multidisciplinární tým. Ten zahrnuje rehabilitačního lékaře, psychologa, logopeda, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka i zdravotní sestru.