pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Jacobsonova progresivní relaxace – aktivní životní cesta k udržení životní energie

Autorem této relaxační techniky je americký lékař, internista a psychiatr Edmund Jacobson, který se intenzivně zabýval vlivem stresu na lidský organizmus. Zkoumáním svých pacientů došel k závěru, že poruchy způsobené tělesným napětím jsou často skryty za rozličnými příznaky nemocí zažívacího a oběhového systému, svalového a kosterního aparátu, a pochopitelně také za psychickými obtížemi nemocných, poruchami spánku.

Lidé, kteří žijí v nepřiměřené zátěži se vyznačují vysokým svalovým napětím a tedy velkým a zbytečným vyčerpáváním své energie.

 

Vypracoval jednoduchou a účinnou metodu k uvolnění napětí a udržení životní energie, která vychází ze základní myšlenky – být uvolněný je fyziologickým opakem být v napětí. Vedle nesporných uvolňovacích účinků na organismus má také velký vliv na změnu postoje pacienta ke svému zdraví. Jeho relaxační technika se nepoužívá jen jako pomůcka k léčbě. Je to také volba aktivní životní cesty.

Výhodou této techniky je její vysoká univerzálnost, nenáročnost, je možné ji cvičit téměř všude. Vědomá soustředěná práce se svaly odvádí od úzkostných myšlenek. Hojně se využívá při kognitivně-behaviorální terapii úzkostí a fobií.

 

Jacobsonovu relaxaci lze trénovat pod dohledem zkušeného terapeuta, ale i bez něho. Prohlubování relaxačních dovedností a účinků je nekončícím procesem. Výsledky se objevují obvykle do 3 měsíců, někdy dříve.

Relaxaci je možné provádět v leže (např. před usnutím), nebo v sedě.

 

Zde je odkaz na jednu z variant této relaxační techniky, která vás velmi prakticky celým procesem provede: https://www.youtube.com/watch?v=3mnw-I236es

Při každém napínání konkrétní svalové skupiny můžeme počítat do pěti, zvyšujeme napětí, a pak náhle co nejvíce danou oblast uvolníme.