pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Kde jsi, optimisto?

Přišlo jaro a je tedy nejvyšší čas se na toto období rozpuku pozitivně naladit.

 

Nezapomínejte, že štěstí ve vašem životě se odvíjí od způsobu vašeho myšlení. Kdo si vytváří katastrofické či deprimující vize, neustále se zaobírá zoufalými myšlenkami, ten také snáze podléhá beznaději a často dokonce ještě dříve, než se v oné katastrofické situaci ocitne.

 

Naopak člověk, který myslí pozitivně, sám sebe i své okolí vnímá optimisticky, pozitivně ovlivňuje své duševní i tělesné zdraví a tudíž pociťuje mnohem větší radost ze života.

 

Věřte tedy, že právě povaha našich myšlenek nejčastěji rozhoduje o tom, jestli jsme se svým životem spokojeni či nikoliv, jestli se cítíme být šťastní či nešťastní.

 

Pokud se necítíte být rozeným optimistou, rozhodně nezoufejte. Vědci nás už nějaký čas ujišťují, že optimistou se člověk nerodí, ale stává.

A pokud to nejde úplně „samo“, určitě vám může být nápomocna následující dávka optimistických zpráv, které vám pomohou na svém „přijímači“ naladit ony pozitivní stanice.

 

Pozitivnímu myšlení se dá naučit a dá se trénovat.

Pozitivní pohled na svět si můžeme každý budovat tím, že budeme pátrat po realistických důvodech našich úspěchů i neúspěchů. Důležité je tedy nenechat se vlivem našich slabších chvilek převálcovat, ale zároveň je neztratit ze zřetele, umět se z nich poučit.

 

I po neúspěchu si můžeme totiž uvědomit, že i tato zkušenost v našem mozku vytváří nová spojení, z kterých můžeme následně čerpat. Můžeme si třeba představit, že si tvoříme vlastní dopravní síť pro naše velmi privátní městečko vědomostí a zážitků.

 

Optimismus vyrůstá z očekávání, že pozitivního vývoje můžeme dosáhnout vlastním přičiněním, je tedy označením pro pozitivní životní postoj spojený s očekáváním, že se věci začnou vyvíjet k dobrému – bez ohledu na to, jakou životní zkušeností si člověk prošel.

 

Optimismus dokonce v našem mozku bydlí – má přesné sídlo – jedná se o tzv. mandlové jádro (amygdala), které je umístěné hluboko v mozku, a v části korové oblasti přímo za očima.

Věřte, že již samotné přemýšlení o optimismu je prvním pozitivním krokem, který aktivizuje výše uvedené oblasti mozku.

 

Svůj dnešní příspěvek zakončím jak jinak než optimistickým heslem optimistického myšlení: „Dobré myšlenky nesou dobré ovoce.“

 

A na tuto krásnou myšlenku nám může navázat zadání pro další arteterapeutické tvoření. Tedy neváhejte, vezměte papír, barvy či kreslící náčiní a pusťte se do ztvárnění vaší mísy dobrého ovoce.

Přeji hodně zdraví a optimistických myšlenek:).

 

zdroj: E. Nürnberger: Síla pozitivního myšlení