pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Feldenkraisova metoda - Awareness Through Movement®

vychází z procesu učení se z pohybu vlastního těla a tělového prožitku. Pomáhá k uvědomění si vlastního těla a propojení mysli s tělem. Je ale také metodou léčebnou, která pomáhá odstraňovat bolesti nebo bolestivým stavům předcházet. Dětem nebo dospělým lidem se zdravotním postižením pomáhá oživovat schopnost mozku učit se.

 

Feldenkraisova metoda je založena na slovních pokynech, které člověka navádějí do pohybů, představ, přemýšlení a vnímání. Posloupnost pokynů často sleduje určitou funkci a pomáhá ji objasnit. Pozornost je přivedena k takovým oblastem, které byly z různých důvodů vyřazeny z našich pohybových vzorců a jsou mimo naše vnímání. Metoda pomáhá učit se používat pro každý pohyb celé tělo, vnímat vztahy různých jeho částí a jejich spolupráci​
Postupně si lépe uvědomujeme navyklé pohybové vzorce a obraz nás samých. Otevírají se nám nové možnosti, jak tento obraz změnit, nacházíme nové způsoby pohybu, zlepšuje se citlivost našeho vnímání, rozvíjí se uvědomování si sebe sama ve vztahu k okolnímu prostředí a zvyšuje se naše efektivnost.

Více informací o této metodě najdete na následujících odkazech:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/216562221700011/

http://www.jogalenka.cz/k-poslechu.html

https://www.feldenkraisovametoda.cz