pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Program podpory rodinných příslušníků a blízkých lidí se zdravotním postižením

Realizace programu, který se věnuje výhradně rodinným příslušníkům, blízkým, kteří soustavně pečují nejbližší se přehoupla do svého 11. ročníku. Rádi bychom vám přiblížili výsledky naší práce a především poctivé spolupráce s účastníky tohoto programu (2014/2015).

Na jeho realizaci se podílí kromě vedení organizace, koordinátora všech projektových aktivit také sociální pracovnice organizace, terapeutky podpůrné skupiny, dobrovolnice, která nám pomáhá "obsluhovat" databázi odborných kontaktů manual.navraty.info a celý realizační tým, který pro účastníky - další odborníky z oblasti zdravotní a sociální péče, pečující - připravuje konferenci, která se tradičně věnuje problematice lidí po poškození mozku.

Podpůrné skupiny se zúčastnilo celkem za poslední rok14 osob. Na jednotlivá sezení se scházejí uživatelé v průměru 6 osob. Skupina byla realizována 1x měsíčně ve stejný čas, aby si uživatelé mohli setkání dopředu lépe naplánovat. Všechna sezení probíhala pod vedením terapeutek Ing. Věry Roubalové-Kostlánové a Mgr. Karolíny Harries, které vytvářely bezpečný prostor pro sdílení zkušeností, zážitků a vzájemných otázek. Skupina poskytla rodinám a blízkým možnost setkání s lidmi, kteří řeší podobné životní situace. Mezi nejčastější témata například patřil strach z možnosti exekuce, obavy, co se stane s postiženým členem rodiny, když nebudou už moct dále o něj pečovat, jak si najít čas pro sebe a jak ho využít. Dále si uživatelé pravidelně mezi sebou předávali užitečné informace a kontakty. Každé skupiny se účastnil koordinátor, který reaguje na dotazy z oblasti sociální a lékařské péče. Účastníkům skupiny pravidelně posílá emailem aktuální nabídky a informace od organizací poskytující služby pečujícím rodinám (nabídky respitní péče, chráněného bydlení, pracovního uplatnění lidí se zdr. postižením a pod.). Tuto službu hodnotí účastnící velmi pozitivně, často uvádějí, že nemají jinou možnost, jak se k podobným informacím dostat.

Interaktivní semináře, workshopyjsou vedené odborníky na témata, které si pečující sami určují dle svých aktuálních potřeb. Proběhly tři - „Prevence bolestí pohybového ústrojí související s aktivitami všedního dne, praktické rady podle principů Školy zad“ (Bc. Barbora Benešová, Klinika rehabilitačního lékařství, FNKV), odborná konference „Sexualita osob po poškození mozku“ a seminář Plánování zaměřené na člověka (Lenka Fílová, konzultantka Tranzitního programu Asistence o.p.s.). Celkem se účastnilo 20 posluchačů. Všichni účastníci se aktivně zapojovali do diskuzí, pokládali konkrétní dotazy z vlastní zkušenosti a semináře i konferenci hodnotili jako velice přínosné.

Individuální konzultace, poradenství bylo poskytnuto v přibližném rozsahu 60 hodin.

Kromě osobní formy – setkání, je možné využít také telefonické a on line poradenství, které je poskytováno prostřednictvím databázové aplikace manual.navraty.info. Manual.navraty.info je živá databáze pravidelně aktualizovaných kontaktů na odborníky a specializovanou péči věnovanou primárně lidem po poškození mozku, užitečné kontakty zde nachází i další cílové skupiny. Nejčastější dotazy byly na vyhledávání konkrétního odborníka na základě popisu zdravotní a sociální situace dotazovaného.

Na konci roku 2014 proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti uživatelů, které bylo zcela pozitivní. Rádi bychom tímto všem účastníkům a spolupracovníkům poděkovali. Těšíme se na další společnou práci.

V roce 2014/2015 tento program finančně podpořili: Magistrát hlavního města Prahy, MPSV, MČ Praha 11 a Praha 13, spol. Rohde @ Schwarz - Praha, s.r.o., Nadace ČEZ, D.B.O., s.r.o., SBP-Zaviko International, s.r.o., VEMAX, s.r.o.. 

Děkujeme. Bez vás by se to nepodařilo.