pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Focusing - na tělo orientovaný proces sebeuvědomění a emočního uzdravení

Focusing je technika terapie či sebeterapie, spočívající v rozpoznání a změně osobních problémů zakotvených v lidském těle.

Člověk si uvědomuje, jak se cítí, a pak se svými pocity vede rozhovor, především však těmto pocitům naslouchá. Pokud cítíte chvění v žaludku, máte-li promluvit na veřejnosti, nebo cítíte sevření na prsou, je-li před vámi důležitý pohovor, pak zakoušíte to, čemu říkáme „pociťovaný smysl“ - tělesný pocit, který nese význam. Když budete onomu pocitu naslouchat, je mnohem pravděpodobnější, že se uvolní a dovolí vám pokračovat v tom, co děláte s jasnou a koncentrovanou myslí.

Tento terapeutický směr se rozvinul z dlouholeté výzkumné práce svého zakladatele E. T. Gendlina na univerzitě v Chicagu.

 

Další možné zdroje informací: http://focusing.cz/,

z knih např. E. T. Gendlin – Focusing, A. W. Cornellová - Síla focusingu