pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Kognitivní funkce ve zkratce

Milí návštěvníci,

dnes jsme pro vás nachystali pár informací o tom, jaké poznávací schopnosti má náš mozek a můžeme-li je nějak ovlivňovat a zlepšovat.

CO JSOU KOGNITIVNÍ FUNKCE?
Kognitivní funkce jsou někdy označovány jako poznávací. Máme- li je v pořádku, umožňují nám vnímat, chápat okolní svět a adekvátně na něj reagovat.

JAK NÁM JEDNOTLIVÉ KOGNITIVNÍ FUNKCE UMOŽNUJÍ FUNGOVAT?
Pozornost nám umožňuje vnímat informace z našeho okolí
Paměť nám umožňuje tyto informace chápat
Prostorová orientace nám pomáhá se orientovat v okolí a pohybovat se po něm
Řeč nám umožňuje vyjádřit přesně své myšlenky
Exekutivní (neboli vykonávací) funkce nám pomáhají jednat v souladu s naší vůlí, podle uvážení

MŮŽEME KOGNITIVNÍ FUNKCE ZLEPŠOVAT?
Dobrou zprávou je, že se jedná do určité míry o dovedností, na jejichž zlepšování a udržování lze pracovat, stejně jako když si osvojujeme a udržujeme třeba hru na hudební nástroj, nebo jízdu na kole. To je důležité informace především, ale nejen pro osoby, u nichž dochází z nějakého důvodu k oslabení těchto schopností, ať už následkem úrazu, nemoci, či třeba věku.

O mozku platí přísloví “use it or lose it”, tedy využij to, nebo ztrať . Trénink kognitivních funkcí může být tudíž přínosem pro každého. A nemusí probíhat nijak velkolepou formou. Stačí mozek vystavovat jakýmkoliv novým podnětům a nutit ho tak k práci, aby neusnul na vavřínech.

Tým Dílen tvořivosti