pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Ohlédnutí za proběhlou konferencí

Ve středu 4.11. 2009 proběhla již čtvrtá odborná konference věnovaná problematice lidí po poranění či poškození mozku. V historických prostorách Novoměstské radnice se sešli profesionálové ze zdravotnické i sociální oblasti, aby si společně vyslechli příspěvky předních českých odborníků orientované na problematiku lidí po poškození nebo poranění mozku. Konference s názvem "Výzvy života po poranění mozku" se tak stala také výzvou pro spolupráci mezi sociální a zdravotní oblastí, výzvou k výměně zkušeností a odborných znalostí.Konferenci zahájila vedoucí organizace o.s. Dílny tvořivosti Bc. Jitka Dubnová představením pořádající organizace a především programu Návraty, který lidem po poškození či poranění mozku nabízí jako jediný v ČR komplexní systém psychosociální a sociálně terapeutické podpory, a pomáhá jim tak hledat cestu zpět do aktivního života.

Úvodní příspěvek doc. MUDr. PhDr. Jana Payena, PhD nacházel odpovědi na otázku definice dobrého, a tedy i kvalitního života. Přes krátký exkurz po filozoficko historickém kontextu vývoje pojmu, přes starověk, Řecko a Řím jsme skočili… a skončili u fenomenologického pojetí výkladu dobrého života jako fenoménu objevujícího se v proudu vědomí. V následné živé diskusi docházelo k dalšímu vyjasňování definice dobrého a kvalitního života. Komentáře účastníků vycházely především z problematiky práce s klienty, případně ze samotného obrazu postižení. Filosoficky založenějším posluchačům se tak otevřelo mnoho otázek. Například pokud je vědomí určováno pozorností, k jakým dochází změnám u člověk po poranění mozku, který má pozornost roztříštěnou, případně velmi omezenou? Existuje hodnotnější a méně hodnotný smysl života? Kdo je kompetentní o tom rozhodovat?

Téma smyslu života proplulo i do následujícího příspěvku PhDr. Martiny Hasalíkové, která prezentovala vývoj a dynamiku podpůrné skupiny jako specifického druhu skupinové terapie realizovaného pro lidi po poškození či poranění mozku. Ilustrující příklady a závěry přesvědčily snad každého účastníka konference, že podpůrná skupina má pro takto postižené lidi smysl a že je pro ně přínosem. Možná, že se příspěvek stal inspirací pro ty, kteří by rádi pro své pacienty či klienty udělali něco víc. Možná teď již ví, že jim mohou ukázat cestu do Dílen tvořivosti. A možná, že se sami pokusí podobnou skupinu vytvořit nebo vést.

Dopolední přednášky uzavíral příspěvek doktorky Tětkové, který věnoval využívání terapeutických konceptů při fyzioterapii u osob po poranění či poškození mozku. Tento odborný příspěvek oslovil především zdravotnickou část posluchačů. Doprovodné videoukázky a obrázky s konkrétním popisem realizace jednotlivých technik však přiblížily profesi fyzioterapeuta i těm, kteří s touto profesí nemají žádné praktické zkušenosti. Diskuse realizovaná po příspěvku poukázala na smutnou realitu – nedostatečnou informovanost o komplexnosti rehabilitační péče pro lidi po poškození či poranění mozku.

Po obědě vystoupil šarmantní MUDr. Honzák s příspěvkem, který oslovil snad každého účastníka konference. Nadhled a vtip nesloužil pouze k odlehčení tak silného tématu, jakým je syndrom vyhoření, jeho projevy a především rizika spojená s výkonem pomáhajících profesí. Doufám, že více účastníků bude sdílet názor, že na chvíli zažili pocit ocenění, které je pohladil na duši a povzbudil k další práci. A pro všechny, kteří na to zapomněli: ve své profesi nemůžeme být dokonalí, protože to ani není možné. A nemá cenu se snažit na 100%, protože snaha není měřitelná, je měřitelný pouze výsledek – a ten snaze odpovídat nemusí. Pane doktore, ještě jednou děkujeme.

Prof. Vágnerová elegantně uzavřela průběh celé konference, neboť její příspěvek systematicky a přehledně popisoval důsledky úrazů hlavy na život člověka. Odborná terminologie ve spojení se zkušenostmi nastiňovala příběhy, se kterými se setkávají mnozí z účastníků v rámci své profese. Možná si někteří z nich znovu připomněli, kolik úsilí a námahy jejich klienti či pacienti vynaloží i do zcela „banálních“ činností a sami sebe se ptali, zda je za to dokážou ocenit.

Konference proběhla v příjemné atmosféře podzimního slunečného dne. A doufáme, že z ní všichni účastníci měli tak dobrý pocit jako my, organizátorky z Dílen tvořivosti. Pokud někteří účastníci v tomto textu poznávají své věty, je to možné. Čerpaly jsme z vašich dotazníků zpětných vazeb. Celkové vyhodnocení konference vyplývajících z dotazníků naleznete v sekci „vzdělávání“ – „konference 2009“.