pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Máte někdy problémy s pamětí?

Stává se vám, že stojíte přede dveřmi a nevíte proč? Nebo si nemůžete vzpomenout na jméno slavného herce? Paměť je schopnost mozku ukládat, uchovávat a také vybavovat si informace. Je velmi úzce spojena s pozorností a soustředěním. Mozkové buňky jsou nejvíce vyvinuty přibližně kolem 25. roku věku, poté mozkové schopnosti pozvolna klesají. Zapomínání informací je přirozeným procesem stárnutí, který se nenápadně začíná projevovat již kolem 30 let. S postupujícím věkem se tato potíž zesiluje. Příčinou je snížení schopnosti mozku vytvářet a uchovávat paměťové stopy. V některých případech se vlastně ani o poruchu paměti nejedná. Problém vzpomenout si na něco je spíše výrazem nedostatečného soustředění. Kromě soustředění je vybavování informací z paměti procesem, který je ovlivněn například i prostředím, v němž se právě nacházíme, současným emočním rozpoložením či stavem vědomí.

Co paměť oslabuje nejčastěji 

Potíže s pamětí jsou sice dány věkem podmíněným úbytkem mozkových funkcí, ale také jsou do značné míry ovlivněny životním stylem a dalšími faktory. Je na místě zamyslet se nad soustředěním, stresem a dalšími problémy.

Stres. V jeho důsledku se do mozku dostává více hormonu kortizolu. Ten pak snižuje tvorbu spojů mozkových buněk čili synapsí, což je mechanismus vzniku především krátkodobé paměti.

Deprese. Zde se uplatňuje snížená hladina serotoninu v mozku.

Hormonální výkyvy. Objevují se především u žen v menopauze.

Užívání léků. Některé preparáty přímo poškozují paměťové mechanismy. Jde zejména o benzodiazepiny, část antidepresiv, antihistaminika a analgetika. Patří sem ale i léky snižující hladinu cholesterolu, beta-blokátory či přípravky proti úniku moči.

Alkohol a braní drog. Zde se kromě přímého poškození mozkových buněk uplatňuje i nedostatek některých vitamínů, hlavně thiaminu.

Kouření. Paměťové schopnosti jsou ovlivněny především snížením přísunu kyslíku do mozku.

Nevyvážená strava. Škodí zejména jídla s nadbytkem tuků a nedostatkem vitamínů, jako jsou vitamin B12 či kyselina listová.

Snížená funkce štítné žlázy. Porucha paměti je zde dána celkovým snížením metabolismu.

Kromě výše zmíněných faktorů se s poruchami paměti můžeme setkat též po cévních mozkových příhodách či úrazech mozku. V případech závažnějších potíží, které jsou případně doprovázeny i změnami v chování či neurologickými příznaky, je nezbytné podrobné lékařské vyšetření.