pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Snoezelen - kouzlo světla a hudby

Snoezelen je speciálně vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Původně byl snoezelen koncept vytvořen pro lidi s hlubším mentálním či kombinovaným postižením jako možnost využití volného času. Snoezelen se využívá v různých zařízeních jak pro děti, dospělé, ale i v geriatrické oblasti.

 

Snoezelen je prostředí, které má poskytovat široké spektrum smyslových zážitků. Podnětů nemusí být mnoho, ale měly by být intenzívní. Místnost nabízí využití hudby, světelné efekty, zrakové, polohovací a hmatové pomůcky.

 

Koncept snoezelenu je založen na celostním přístupu k lidem s těžkým postižením a naplňuje potřeby přijetí, porozumění a dle smyslových možností i prožitku v atmosféře důvěry a uvolněnosti. Snoezelen produkuje pocit pohody, odbourává stres, navozuje celkové uvolnění, ale i probouzí zájem, podporuje schopnost prožití a srovnávání různých podnětů, přináší jistotu, podporuje vztahy i komunikaci – zkrátka přináší radost.


Již nyní najdete v republice několik míst, kde si kouzla a přínosu snoezelenu můžete užít. Blíže o konceptu a seznam některých míst najdete na https://www.maxim-zdr.cz/stranky/snoezelen-mistnosti/.