pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Pozitivní rituály a jejich síla

Rituály nám pomáhají překonávat krize a podporují realizaci našich plánů a dosažení cílů pro další období. Naše osobní rituály nám pomohou aktivovat vnitřní zdroje, které nás posilují.

Respektování těchto rituálů upevňuje také kontinuitu našeho osobního života navzdory možným prožitým ztrátám či krizím. Nabízí pocit bezpečí, předvídatelnosti a plynulosti v našich životech.

 

Co jsou to vlastně rituály a s čím mohou být spojeny?

Rituál může být spojen s maličkostmi všedního dne, ale také s významnými událostmi, které se odehrávají pouze výjimečně, někdy dokonce jen jednou za život, jako je například svatba, křest, oslava maturity apod. Slavnostními rituály jsou například Vánoce, Velikonoce. Významné rituály mají svá daná pravidla, která respektujeme a většinou opakujeme.

 

V každodenním životě mají rituály své nezastupitelné místo. Možná si ani neuvědomujeme, kolik jich je zahrnuto do našeho všedního dne. Jinak bychom je také mohli pojmenovat jako stereotypy, které jsme vědomě či nevědomě začali ve svém dni opakovat, prožívat a považovat za jeho samozřejmou součást.

 

Rituál však nemusí být vždy významnou událostí. Také naše pravidelná ranní kávička či šálek čaje je rituálem. Každý z nás by ve svém životě určitě našel několik drobných, ale i významných činností, zvyků, které k našemu životu neodmyslitelně patří. Jsou to okamžiky, kterými všední dny prokládáme, dávají našemu dni strukturu, jsou přechodem od jedné činnosti ke druhé a většinou jsou nám příjemné. Okamžiky, kdy se můžeme na chvilku zastavit, přemýšlet nebo naopak úplně „vypnout“. Ať už jsou tyto pravidelnosti vnášeny do našeho života vědomě či nevědomě, je velmi dobré si tyto zvyky udržovat a chránit.

 

Popřemýšlejte o svých pozitivních rituálech, popovídejte si o nich se svými blízkými a třeba můžete i jeden přidat. Každý den před spaním si vzpomeňte, co vás ten den nejvíce potěšilo a za co byste se pochválili.

 

Zdroj: https://www.radkaloja.cz/portfolio/ritualy-a-jejich-sila-jak-je-provadet/

https://www.internationalbrain.org/?q=node/82

http://www.rodinnyzivot.eu/index.php/napln-casopisu/t%C3%A9ma-%C4%8D%C3%ADsla/64-rodinn%C3%A9-ritu%C3%A1ly/212-ritu%C3%A1l-a%20ka%C5%BEdodennost